Електронен каталог

акад. Георги Стефанов д.н.

Академична длъжност:
академик
Департамент:
Право
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Академична длъжност:

• Чл. Кореспондент, Професор - Академия по проблем оборона, безопасность и провоохранения, Москва, РФ

• Академик, Професор - International Academy of Science and Arts, Manassas, VA, USA

Научна степен:

• Доктор по Психология – Академия по проблем оборона, безопасность и провоохранения, Москва, РФ

• Доктор по Информационни системи – Мениджмънт на сигурността – Grendal University, USA

Образование: PhD

Специализации в сферата на сигурността:

1) Academy of Security, Defense and Law Enforcement

2) International Academy of Science and Arts, USA

3) IPCCT – SIG Law Enforcement Online Dept. of FBI

4) Институт по психология, МВР

5) ВА „Г.С.Раковски“, МО

6) MOODY

7) SGS

8) GCS

9) BS Cert

10) LSTI

11) LSTI East Europe

12) Honeywell

13) Siemens

14) Schnyder Electric

15) Mobotix

16) DEA Security

17) UNIdentity

18) EXPERT-95

19) EUROEXPERT

20) AVSEC ICTC

21) GPS

22) Други.

Изследователски интереси:

1) Основни изследователски интереси в областта на: анализа, оценката и управлението на риска; системите за управление; системите за радио-електронна война (радиоелектронно противодействие); системите за информационната сигурност; социалният инженеринг; националната сигурност; авиационната сигурност; контратероризма; полицейската и криминалната психология; психологическо профилиране и съдебна психиатрия; анализът, оценката и управлението на риска; кризисния мениджмънт и др.

2) Допълнителни изследователски интереси в областта на: технологии за отбраната, националната сигурност и контратероризма; информационната сигурност; оценка на съответствието на системите за управление (в съответствие с международните и европейските стандарти и специализираните военни стандарти и норми на НАТО) и др.

Преподавателски опит и експертиза в областта на:

1) Системи за управление

2) Информационна сигурност

3) Национална сигурност

4) Авиационна сигурност

5) Контратероризъм

6) Анализ, оценка и управление на риска

7) Кризисния мениджмънт

8) Наказателна политика

9) Полицейска и криминална психология

10) Психологическо профилиране

11) Съдебна психиатрия

12) Други.

Автор на PhD Academy Program:

1) Information Security Management - IASA, Manassas, VA, USA

Автор на магистърски програми:

1) Контратероризъм – НБУ;

2) Национална сигурност – ЕПУ;

3) Управление на качеството – ЕПУ;

4) Управление на информационната сигурност – ЕПУ.

Специални международни отличия и титли:

1) Commandоr на Белгия - Кралски орден и титла за изключителни заслуги в иновациите в сферата на сигурността.

2) Орден "Александър Невски" - за заслуги при участие в реални бойни антитерористични операции.

Международни и национални награди:

1) Gold Seal – US With House (за заслуги в реални антитерористични операции и предотвратяване на терористични актове на територията на американски военни бази)

2) US Congress Plaque (Sign - Symbol) (за изключителни заслуги в разработката на технологии за сигурността, отбраната и контратероризма)

3) Медал “За изключителни заслуги към сигурността и обществения ред“ – МВР

4) Специални награди за иновации и научни изследвания – повече от 10

5) Златни медали за иновации и научни изследвания – повече от 15

6) Сребърни медали за иновации и научни изследвания – повече от 10

7) Бронзови медали за иновации и научни изследвания – 3

8) Почетен командос - BUC

9) Други – повече от 10

Патенти, иновации, проекти и разработки:

1) Патенти – 5;

2) Иновации – повече от 15;

3) Участие в разработването на повече от 100 военни продукта за НАТО (с NATO Stock Number).

Разработени и внедрени Системи за управление: Повече от 250

Одити на Системи за управление: Повече от 600 одиторски дни

Одити и сертификация на ИТ продукти/услуги: Повече от 60 одиторски дни

Одити на удостоверителни услуги: Повече от 60 одиторски дни

Одит на доставчици на удостоверителни услуги в страната и чужбина: 7 доставчици

Разработени и публикувани учебни пособия и ръководства: Повече от 40, от които свързани с изучавания курс:

1) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-07-1, Методика за одит на системи за управление, Method for Auditing of Management Systems - International Standard: ISO 19011:2011, EXPERT-95, 2012

2) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-36-1, Управление на риска за критичната инфраструктура. Практическо ръководство за управление на риска за критичната инфраструктура.

3) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-33-0, Risk analysis, Risk Assessment and Risk management of Critical infrastructure - Critical infrastructure Risk Assessment Method, EXPERT-95, 2014

4) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-32-3 - Управление на човешки ресурси. Изисквания. Методика за психологически и професионален подбор, назначаване, обучение и оценяване. EXPERT-95, 2012.

5) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-23-1 - Методика за оценка и намаляване на риска за информационните активи, Risk assessment and Information Assets Risk Management, EXPERT-95, 2012

6) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-24-8 - Управление на иновациите и научно-техническите разработки на отбранителни технoлогии и продукти за НАТО. Управление на конфигурацията. Innovation Management and R&D of Defense Technologies and Products - Configuration Management., EXPERT-95, 2012.

7) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-25-5 - Development of Defense and Counter-Terrorism Technologies and Products in NATO - AQAP 2110:2009 - Configuration Management, EXPERT-95, 2012.

8) Стефанов, Георги С., ISBN 978-619-90024-1-4 - Information Security Management Systems - Risk Assessment Method (Critical Infrastructure Risk Assessment Method) ISBN 978-619-900-2414, Science Reports, International Conference (Military Technology and Defense Systems "(MT &S 2011) Defense Institute, Ministry of Defense of Republic of Bulgaria, 2011

Раработени специализирани учебни програми и курсове: Повече от 500

Разработени учебни програми за одитори на системи за управление: Повече от 20

Разработени специализирани курсове:

1) Информационна сигурност – 22;

2) Социален инженеринг – 4;

3) ICAO международни курсове по авиационна сигурност – 14;

4) Кризисен мениджмънт – 12;

5) Управление на риска – 8;

6) Мениджмънт на сигурността – 18;

7) Контратероризъм – 22;

8) Криминална психология и съдебно-психиатрична експертиза – 16;

9) Съдебна психиатрия (НБУ) - 1

10) Други.

Работа в учебни и учебно-научни институции:

1) International Academy of Science and Arts, Manassas, VA, USA

2) Academy of Security, Defense and Law Enforcement

3) US Air Force Security Police Forces, DoD, USA

4) International Police Council for Counter-Terrorism, USA

5) International Aviation Security Consulting and Training Centre

6) International Security Training Centre – EXPERT

7) Нов Български университет, София

8) Институт по психология, МВР

9) Дипломатически институт, МВнР

10) Национален учебен център на Военна полиция, МО

11) Национална служба „Жандармерия“ - МВР

12) Учебен център, АЕЦ „Козлодуй“

13) Учебен център, Летище „Варна“

Проекти в сферата на информационната сигурност и ИТ технологиите:

1) Главен проектант на Проект: Административна сграда и системи за сигурност на Държавна комисия по сигурността на информацията (включително защита на критичната инфраструктура, информационните системи и мрежи за класифицирана информация; системите за сигурност; безопасност, автоматизация и мениджмънт).

2) Концепция на Сименс и МВР по Проект: Национален център за биометрични документи на българските граждани.

3) Концепция за управление и развитие на университетски център за информационни и комуникационни технологии

4) Концепция за building management system, security and safety systems, аsset management system на специализирана болница за активно лечение на гръдно и сърдечно-съдови заболявания "Проф. Александър Чирков" и хотел в гр. Варна

5) Система за управление на сигурността информационната сигурност – Интерприборсервиз – АЕЦ „Kозлодуй“

6) Система за управление на сигурността на информацията - International Academy of Sciens and Arts, USA

7) Система за управление на сигурността на информацията - International Police Council for Counter-Terrorism, USA

8) Система за управление на сигурността на информацията - Expert Technologies Inc, USA

9) Система за управление на сигурността на информацията - Global Security Group LLC, USA

10) Системи за управление на сигурността на информацията – повече от 120

11) Системи за управление на ИТ услугите – 11

12) Анализ, оценка и управление на риска за обекти от критичната инфраструктура на НАТО и ЕС – повече от 50.

Забележка: Останалите проекти са свързани с националната сигурност на една или няколко държави и съдържат класифицирана или чувствителна информация.

Обществена дейност:

1) Психодиагностична и психотеравтична дейност.

2) Работа с жертви на насилие.

3) Терапевт – Експресивна терапия на Рене Мей и Терапия за възстановяване на емоционалната памет на клетката.

4) Международен и национален консултант по криминална психология и контратероризъм.

ІІІ. Научни статии и доклади:

1) The Unmanned Aerial Vehicles /UAV/ with vertical Take-Off and Landing in ‘Future Soldier’ program. modern warfare future Force warrior (System for Critical Infrastructure protection), ISBN 978-619-900-2414, Science Reports, International Conference (Military Technology and Defense Systems "(MT &S 2011) Defense Institute, Ministry of Defense of Republic of Bulgaria, 2011

2) Eight Rotors UAV - Configuration for Intelligence, Surveillance, Special Operations and Crisis Management - UAV-EXPERT - Model: “DDF-1000”TM - Future Soldier's Basic WEAPON(System for Critical Infrastructure protection), ISBN 978-619-900-2414, Science Reports, International Conference (Military Technology and Defense Systems "(MT &S 2011) Defense Institute, Ministry of Defense of Republic of Bulgaria, 2011

3) Information Security Management Systems - Risk Assessment Method (Critical Infrastructure Risk Assessment Method) ISBN 978-619-900-2414, Science Reports, International Conference (Military Technology and Defense Systems "(MT &S 2011) Defense Institute, Ministry of Defense of Republic of Bulgaria, 2011

4) Energetic Resources to protect against remotely activated Improvised Explosive Devices (IED) (Critical Infrastructure Risk Protection Method) ISBN 978-619-900-2414, Science Reports, International Conference (Military Technology and Defense Systems "(MT &S 2011) Defense Institute, Ministry of Defense of Republic of Bulgaria, 2011

Забележка: Още 6 научни статии и доклади са публикувани на „закрит“ сайт на ФБР с контролиран достъп, тъй като информацията е поверителна.


Публикации:


1) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-07-1, Методика за одит на системи за управление, Method for Auditing of Management Systems - International Standard: ISO 19011:2011, EXPERT-95, 2012

2) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-36-1, Управление на риска за критичната инфраструктура. Практическо ръководство за управление на риска за критичната инфраструктура.

3) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-33-0, Risk analysis, Risk Assessment and Risk management of Critical infrastructure - Critical infrastructure Risk Assessment Method, EXPERT-95, 2014

4) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-32-3 - Управление на човешки ресурси. Изисквания. Методика за психологически и професионален подбор, назначаване, обучение и оценяване. EXPERT-95, 2012.

5) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-23-1 - Методика за оценка и намаляване на риска за информационните активи, Risk assessment and Information Assets Risk Management, EXPERT-95, 2012

6) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-24-8 - Управление на иновациите и научно-техническите разработки на отбранителни технoлогии и продукти за НАТО. Управление на конфигурацията. Innovation Management and R&D of Defense Technologies and Products - Configuration Management., EXPERT-95, 2012.

7) Стефанов, Георги С., ISBN 978-954-9434-25-5 - Development of Defense and Counter-Terrorism Technologies and Products in NATO - AQAP 2110:2009 - Configuration Management, EXPERT-95, 2012.

8) Стефанов, Георги С., ISBN 978-619-90024-1-4 - Information Security Management Systems - Risk Assessment Method (Critical Infrastructure Risk Assessment Method) ISBN 978-619-900-2414, Science Reports, International Conference (Military Technology and Defense Systems "(MT &S 2011) Defense Institute, Ministry of Defense of Republic of Bulgaria, 2011

Курсове от текущия семестър: