Електронен каталог

д-р Илина Начева

д-р Илина Начева
Академична длъжност:
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Илина Начева е социален психолог. От 2014г. е главен асистент в секция "Социална, трудова и консултативна психология", Департамент Психология, ИИНЧ-БАН. Има над 10 години опит в областта на обучение и развитие на човешките ресурси и провеждане на тренинги в корпоративна среда.

Образование:

2010г. Образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност „Социална психология”, Институт по психология на БАН

2005г . - Образователна степен „Магистър”, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Социална и юридическа психология

2003 г. - Образователна степен „Бакалавър”, СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Психология

Специализирани курсове:

„Mixed Methods: Towards a Methodological Pluralism”, lectured by Professor Giampietro Gobo, Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies, Oslo University 2016

“Gender and Sexuality”, lectured by Thomas Morton and Peter Hagarty, International Summer School, European Association of Social Psychology (EASP), Cardiff University , Wales, UK, 2008

Сертификати:

Сертификат Post Traumatic Growth and Positive Psychology with the Eriksonian Approach - 2019

Сертификат Principles and Core Competencies on Eriksonian Therapy - 2017

Сертификат Digital Content Marketing – 2017

Сертификат Digital Marketing Fundamentals – 2016

Сертификат Eriksonian Hypnosis - 2017

Сертификат Coaching Fundamentals - 2014

Сертификат за професионално обучение: Треньор по групово-динамичен психотренинг, организационно поведение и експерт в център за оценяване: Удостоверение за професионално обучение от 2010г., Център за професионално обучение „Шалом”


Публикации:


Курсове от текущия семестър: