Електронен каталог

проф. Руси Маринов д.н.

проф. Руси Маринов д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Руси Маринов

Научно звание и степен: професор по стратегически комуникации,д.н.,

професионално направление 3.5."Обществени комуникации и информационни науки"

Длъжност: преподавател "Комуникация и смарт технологии" "Стратегическа комуникация", "Интерактивни комуникации", "Кризисен мениджмънт", "Кибер кризисен мениджмънт"

Научни интереси: стратегически комуникации и интерактивни технологии; трансфер на знание;смарт технологии ; управление на информацията при кризи.

Професионални организациии:

European communication research and education association/ecrea/;

An expert reviewer at the Europe Unlimited, new media platforms;

The European charter for media literacy;

Съюз на учените в България.

email:rmarinov@nbu.bg

Публикации и книги:

Информационен домейн.Издател "Фондация Буквите", 2018

формат: ePub

Интерактивни стратегически комуникации. Изд. НБУ, 2012

Стратегически комуникации и управление на знанието:е-книга,

изд.НБУ,2009

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005г.

Комуникационни стратегии, изд. НБУ, 2004г.


Публикации:


Кризи и превенция. Интелигентни и смарт палтформи. Изд. Авангард Прима".София, 2020.

Кризисен мениджмънт-информационни стратегии и интернет платформи,изд. НБУ, 2015г.

Crisis and prevention (13 recipes for reaction) Kindle Edition

Amazon,2019; Language: English

Курсове от текущия семестър: