Електронен каталог

доц. Димитър Василев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Музика
Телефон:
+359 877 414 779
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

Име, презиме фамилия

Димитър Венцеславов Василев

Дата на раждане: 7 септември 1954 г.

Месторождение: Гр. София.

личен тел. +359 877 414 779

Езици: Български – роден език, руски – писмено и говоримо, английски – говоримо.

1972г. – средно образование – 29 ЕСПУ,

1986г. – средно специално образование – ТСЕ „А. С. Попов“,

1994г. – Приложна звукотехника - ЦНО на ТУ – семестриално,

1998г.­ – висше образование – магистър инженер – Съобщителна и осигурителна техника – ТУ София.

Професионална квалификация

От 1975г. – звукооператор в БНР.

От 1986г. – звукотехник в БНР.

От 1998г. – звукоинженер в БНР.

От 2005г. – отговорен звукоинженер в БНР.

От 2010г. – доцент в НБУ и отговорен звукоинженер в БНР.

Дългогодишна работа в БНР. Преминаване от обикновен звукоопрератор в началото до отговорен звукоинженер и материално отговорно лице. Участие в създаването, внедряването и развитието на най-новите звукостудийни технологии. Работа с различни цифрови звукостудийни системи. Познаване и работа с много програмни продукти: NUENDO, WAVELAB, CUBASE, Adobe Audition, Sonar и други. Над 30 годишно сътрудничество с Радиотеатър. Перфектно овладяване на стерео-звукозаписни микрофонни системи и постоянно експериментиране с нови възможности на повече пространсвени решения на позициониране.

Участие в изработването на музикални звукозаписи и радио-драматични постановки, спечелили много награди на национални и международни конкурси. Последните две – „Гранд при“ на фестивала „ПРИ МАРУЛИЧ“ в Хърватска през 1998г. и „Гранд при“ на фестивала „ПРИ ЕВРОПА“ в Берлин през 1999г.

Носител на новоучредената награда за принос и постижения в областта на звукотехниката и тонрежисьорското майсторство на името на Блага-Беатрис Елиезер – 2008г.

Квалифициран преподавател по различни дисциплини в ТУ и НБУ.

Други умения и дейности:

Участие в различни музикални спектакли като музикант.

Участие в музикалните изяви на хор „Гусла“, хор „Св. София“ и на хор „Славянски звуци“, като тенор. С последния – през 2004г. – спечелени бронзови отличия в три жанра и Наградата на публиката на хоров конкурс в Нидерландия.

Автор на песни от различни жанрове и на обработки на народни песни.


Публикации:


Списък с публикации на Димитър Венцеславов Василев

1. Алгоритъм за възстановяване на звукови сигнали, повредени с импулсен шум – Научен труд, предложен за публикация в научното издателство на ТУ от Научния консултант на работата – Проф. д-р Михаил Момчеджиков през 1998г.

2. Съвременни звукозаписни системи – тема публикувана в бр. 5, стр. 18 – 20, 2011г. на списание „Музикални хоризонти“.

3. Звукозаписът и звуковият монтаж на радиодраматични постановки – висш пилотаж в звукозаписната практика – тема публикувана в бр. 10, стр. 21 – 23, 2010г. на списание „Музикални хоризонти“ през 2010г.

4. Звукова обработка в съвременните системи за звукозапис – тема публикувана в научното издателство на НБУ през 2010г.

5. Еволюция на звукозаписните средства. Съображения и подходи в процеса на развитие на звуковомонтажната дейност – хабилитационен труд, подготвен за побликуване в издателството на НБУ през 2010г.

6. Стереофонизиране и съраундизиране – Доклад за Националната научната конференция „Акустика“ – ФЕМА на 13.12.2013г. Публикувано в издателство на ФНТС.

7. Пространственото възприемане на звуковата картина – компонент от естетическото и емоционалното въздействие – доклад за Деветата научна конференция с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“ 7 – 8 юни 2014, София. Публикувано в издателство на НБУ.

8. Първи успешни звукозаписи в България в съраунд звук – доклад за Националната научната конференция „Акустика“ – ФЕМА на 02.12.2014г, София. Публикувано в издателство на ФНТС.

9. Най-нови експерименти и решения със звукозаписи на музика, представени в пространствена звукова картина, осъществени в НБУ – доклад за Десетата научна конференция с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“ 11 – 12 юни 2015г, София. Публикувано в издателство на НБУ.

10. Представяне на подвижни звукови източници в пространствена звукова картина – доклад за Националната научната конференция „Акустика“ – ФЕМА на 27.11.2015г, София. Публи-кувано в издателство на ФНТС.

11. Експериментално изследване на микрофонни системи, пресъздаващи звукова картина с подвижни звукови източни-ци, и анализ на резултатите – доклад за Единайсетата научна конференция с международно участие „Млад научен форум за му-зика и танц“ 16 – 17 юни 2016г, София. Публикувано в издателство на НБУ.

12. Представяне на подвижни звукови източници в пространствена звукова картина чрез задвижване от средствата на програмния продукт за звукозапис и звукообработка – доклад за Националната научната конференция „Акустика“ – ФЕМА на 14.12.2016г, София. Публикувано в издателство на ФНТС.

13. Първи успешни звукозаписи в България в съраунд звук – тема публикувана в бр. 2, стр. 14 – 16, 2017г. на списание „Музикални хоризонти“.

14. Изработване на звуковите ефекти в радиотеатъра с помощта на микрофонни системи за пространствена звукова картина – доклад за Дванайстата научна конференция с международно участие „Млад научен форум за музика и танц“ 9 – 11 юни 2017г, София. Публикувано в издателство на НБУ.

Курсове от текущия семестър: