Електронен каталог

Георги Кирков

Академична длъжност:
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 9:30-11:30 712 А II Корпус
Сряда 11:15-12:15 712 А II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: