Електронен каталог

доц. д-р Мирианна Майер

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
02 8110 602
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Преподава и има интереси в следните научни области:

- Политика и сигурност в Близкия изток (хабилитиран доцент - ВАК),

- Семиотика и религия (докторска дисертация - ВАК),

- Ислямизъм и тероризъм.


Публикации:


1. Задънена улица за демокрацията в Египет - сп. „Общество и право“, N1, 2012, София

2. Калуст Гулбенкян – петролен магнат и филантроп, Научен архив, НБУ, 2011

3. Петролът в Близкия изток – НБУ, София, 2011

4. Ислямските движения в Близкия изток – Парадигма, София, 2009

5. Политическа география на Близкия изток – НБУ, София, 2009

6. Ирак – етнорелигиозен сепаратизъм с мирис на петрол, сп. „Политически изследвания“, N5, 2010

7. Близкият изток – Трета интифада, мир или война, сп. „Общество и право“, N5, 2010

8. Хрониката на семейство Арие – сп. „Исторически преглед“, БАН, София, N5, 2010

9. Райх и Холокост – НБУ, София, 2005

10. Еврейските символи – НБУ, София, 2004

11. Облечената книга – сб. „Семиотични стартегии“, НБУ, София, 2013 г.

12. Неясният силует на Хизбулла – сб. „Годишник на департамент Масови комуникации“, 2013 г., НБУ

13. The Arie Family Women and The Jewish Values In National Revival Bulgaria– 2013, 6th Beit Debora conference, Vienna, (под печат)

14. Цивилизации и религии – учебник, НБУ, 2014 г.

Курсове от текущия семестър: