Електронен каталог

ас. д-р Ваня Банкова

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 10:30-11:15 603 II Корпус
Сряда 11:15-15:30 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: