Електронен каталог

ас. д-р Ваня Банкова

Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 9:00-11:00 603 II Корпус
Сряда 9:00-11:00 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: