Електронен каталог

доц. Тодор Коларов д.н.

доц. Тодор Коларов д.н.
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Право
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доцент в НБУ и Американския университет в България. Магистър по право от СУ “Климент Охридски“ и Джорджтаунския университет в САЩ, доктор по Право на ЕС от ПУ „Паисий Хилендарски“ и доктор на науките в сферата на сигурността от НБУ. От 2021 г. консултант в пул от 10 експерти избрани от Съвета на Европа в тематични категории: (i) антикорупция и (ii) пране на пари и конфискация. От 2020 г. индивидуален външен експерт на European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) в следните тематични категории: (i) висше образование и изследвания; (ii) анти-корупция и (iii) противтодействие на пране на пари. (Понастоящем работи по проект на CEEPOL в шестте държавите от Източното партньорство на ЕС.) Международен експерт в сферата на конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари за Службата на ООН по наркотици и престъпност (Афганистан и Пакистан – 2017 г.; Нигерия – 2016 г.; Иран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан – 2015 г.) и на Европейската комисия (Украйна - 2019 г., Киргизстан - 2018 г. и Хърватия – 2012 г.). Лектор и модератор в международни форуми организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност (Душанбе - 2017 г.; Абуджа и Лагос – 2016 г.; Алмати – 2015 г.) и Европейската комисия (Брюксел – 2016 г. и Сиракуза – 2014 г.)


Публикации:


Скорошни публикации:

• Коларов, Т. Лекова, Ц. Дахлянова, И. Наръчник по Гражданско процесуално право. Сиела (2022);

• Kolarov, T. International Commercial Arbitrator Addressing Money Laundering Sua Sponte. Journal of Money Laundering Control Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2021-0052 (2021);

• Коларов, Т. Процесуалната субституция и участието на прокурора и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество в гражданския процес. Общество и право. 3 (2021) стр. 39-47;

• Коларов, Т. Същност на процесуалната субституция и разграничаването ѝ от други институти на гражанския процес. Юридически свят. 1 (2021) стр. 43-64;

• Коларов, Т. Произходът на института на процесуалната субституция в българското право. Юридическо списание на НБУ (прието за публикуване);

• Kolarov, T., Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth, Journal of Money Laundering Control, Vol. 24 No. 3, pp. 483-490. https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2020-0076 (2021);

• Kolarov, T. Historic Analogs of Civil Confiscation of Unexplained Wealth – The Case of Bulgaria. Journal of Financial Crimes. Vol. 27 No. 2, pp. 561-571 https://doi.org/10.1108/JFC-08-2019-0108 (2020).

Курсове от текущия семестър: