Електронен каталог

ас. д-р Виолета Донева-Янкулова

ас. д-р Виолета Донева-Янкулова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0887774588
Приемно време:
Понеделник 12:00-14:00 603 II Корпус
Сряда 16:00-18:00 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


1. Донева-Янкулова,В., Еволюция на теоретичната мисъл за организационната култура в хотелиертството, Авангард прима, София, 2013

2. Донева-Янкулова,В., Особености на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима,София, 2013

3. Донева-Янкулова,В., Добри практики на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима, София, 2013

4. Донева-Янкулова,В., Усъвършенстване на организационната култура в хотелиерството, Авангард прима, София, 2018

Курсове от текущия семестър: