Електронен каталог

гл. ас. д-р Румен Кожухаров

гл. ас. д-р Румен Кожухаров
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0888776683
Приемно време:
Вторник 9:00-11:00 614 II Корпус
Сряда 9:30-11:15 614 II Корпус
Сряда 13:00-13:15 614 II Корпус

Професионална автобиография:


Име: Румен Презиме: Атанасов Фамилия: Кожухаров

Служебен Е-mail: rkozhuharov@nbu.bg Личен Е-mail: rumen.kozhuharov@abv.bg

Дата и място на раждане: Роден на 31 март 1990 г., в град София.

Интернет страници:

https://www.instagram.com/rumenkozhuharovart/

https://www.pinterest.com/rumenkozhuharov/

https://www.saatchiart.com/rumen.kozhuharov/

https://www.facebook.com/Art-Design-by-Rumen-Kozhuharov-421992938297939/

ОБРАЗОВАНИЕ:

Дипломиран бакалавър в Нов български университет в програма „Интериорен и пространствен дизайн“ към департамент „Дизайн и архитектура“ (2012 г.)

Дипломиран бакалавър в Нов български университет в програма „Живопис и стенопис“ към департамент „Изящни изкуства“ (2012 г.)

Дипломиран магистър в Нов български университет в програма „Пространствен дизайн“ към департамент „Дизайн“ (2014 г.)

Дипломиран магистър в Нов български университет в програма „Живопис“ към департамент „Изящни изкуства“ (2014 г.)

Дипломиран магистър в Национална художествена академия катедра „Стенопис“ към Факултет за изящни изкуства, в класа на проф. д-р Олег Гочев (2015 г.)

Доктор по шифър 8.2 „Изобразително изкуство“. защитена тема на дисертационен труд „Изобразителното изкуство и предметно-материалната среда“ (2018 г.)

НАГРАДИ:

Първо място на конкурс с тема „Обичам те животно“ Ws teleshop и предаване „Нарисувай ми овца“ (2002 г.)

Първо място на конкурс за web design на портал с форум www.d2hackers.org (2006 г.)

Академична стипендия на „Арт Виза България“ и хотел „Феста“ (2013 г.)

Носител на годишна награда на ректора на Нов български университет „Най-добър студент на 2014 г.“

Второ място на конкурс за интериорен проект на магазин за детски обувки „1001 Пантофки“ (2014 г.)

Номинация за голямата награда за живопис на „Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика“ (2018 г.)

Оформление на плакати и графични визии на ЦЕРН 2018 / CHEP 2018, след спечелен конкурс (2018 г.)

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СФЕРА:

Хоноруван преподавател към департамент „Дизайн“, департамент „Изящни изкуства“ и департамент „Нова българистика“ от 2015 / 16 учебна година до пролетен семестър нна 2019/20 г.

Гост-лектор от пролетен семестър 2019/20 г. до есенен семестър 2021/22 г.

Учител по изобразително изкуство, рисуване, стилознание, техническо чертане, скулптура и каменоделство в паралелка „Каменоделие“ в Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“ в периода 2019/20 учебна до 2021/22 учебна година.

Главен асистент към деп. „Дизайн“ от пролетен семестър 2021/22 г.

ВОДЕНИ КУРСОВЕ:

LKLM037 - Оформление на печатно произведение, МП „Литература, книгоиздаване, медии“ от 2015 / 16 пролетен семестър насам.

APMM202 - Съвременни средства за проектиране, МП „Артистични практики в архитектурна среда“ от 2016 / 17 пролетен семестър насам.

APMM102 - Компютърни визуализации, МП „Артистични практики в архитектурна среда“ от 2017 / 18 Есенен семестър насам.

ARPM101 - Продуктов дизайн – морфология, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2017 / 18 Есенен семестър насам.

CSTB802 - Шрифт в компютърното проектиране, БП „Мултимедия и компютърна графика“. 2017 / 18 есенен семестър (по заместване).

ARPM211 - Триизмерно моделиране със Sketchup и 3D Studio MAX, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2017 / 18 пролетен семестър

APMM304 - Дигитални визуализации, МП „Артистични практики в архитектурна среда“ от 2017 / 18 Пролетен семестър насам.

ARPM303 - Трансформируеми и многофункционални мебели, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2018 / 19 Есенен семестър насам.

ARPM304 - Дизайн за мултимедийната индустрия, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2018 / 19 Есенен семестър насам.

ARPM306 - Визуализиране на продуктов дизайн с 3D Studio MAX, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2018 / 19 Есенен семестър насам.

INTB201 - Структурна комбинаторика, БП „Интериорен дизайн“ от 2018 / 19 Есенен семестър до 2019/20.

ARTB623 - Компютърни експерименти, БП „Интериорен дизайн“ от 2018 / 19 Пролетен семестър насам.

INTB036 - Пластично моделиране в дигитална среда, БП „Интериорен дизайн“ от 2018 / 19 Пролетен семестър до 2020/21 г.

INTB007 - Компютърно двуизмерно проектиране на Photoshop, БП „Интериорен дизайн“ от 2019 / 20 Есенен семестър насам.

ARTB990 - Модулни системи за обзавеждане на обществена сграда, БП „Интериорен дизайн“ от 2019 / 20 Есенен семестър насам.

ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ:

Водещ на семинар "Инструменти на творческия процес – мисъл, слово, действие", 25.04.2015 г., Корпус 2, зала 305, Нов български университет; Съвместно с доц. Михаил Чомаков.

Кураторска дейност и организиране на изложба на Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“, 12-25.05.2015 г. Корпус 2, етажи 4 и 5 – коридорни пространства в Нов български университет. С водещ доц. Валентин Савчев

кураторска дейност и организиране на изложба „Образ, форма, състояние“, 23.06 - 08.07.2015 г. Корпус 2, етаж 4 - коридорно пространство в Нов български университет. Съвместно с проф. Николай Майсторов и организатор преп. Станимир Божилов.

кураторска дейност и организиране на изложба „Рисуване, живопис и стенопис“, 24.07 – 10.08.2015 г. Корпус 2, етаж 5 – коридорно пространство в Нов български университет.

Кураторска дейност и организиране на изложба „НБУ В НДК“, 2 - 15.12.2015 г. Арт галерия в Национален дворец на културата.

Кураторска дейност и организиране на изложба „Цветни пространства“ галерия „Любен Гайдаров“, Дворец на културата, гр. Перник, 16.12.2015 – 16.1.2016 г.

Кураторска дейност и организиране на изложба „Портрети, автопортрети и рисунки“ 18.02. - 08.03.2016 г. Корпус 2, етажи 4 и 5 – коридорни пространства в Нов български университет. Съвместно с ръководител преп. Станимир Божилов

Графично оформление и печат на табла за изложба свързана с резултати от пътуващ семинар на тема „Културно-историческото наследство на Западна Тракия“ за деп. „История“ 2016 г. Съвместно със студенти на деп. „Изящни изкуства“. Изложбата е открита на 24.03.2016 г.

Разработване на графична визия и плакат (април 2016 г.) за кандидат-студентската кампания на деп. „Изящни изкуства“ и бакалавърска програма „Визуални изкуства“; плакатът се използва и до днес.

Водещ на междудепартаментен семинар „Рисунката в съвременния дизайн“, 16.05.2016 г., Корпус 2, ателие С2/08 Нов български университет; Съвместно с водещ ас. Христина Дякова и модератор гл.ас. д-р Светослав Анев.

Организатор и водещ на ученическа изложба и уъркшоп „Je suis #Monet (Аз съм Моне). 04. 06. 2016 г., Корпус 2, зала 302 (Франкофонски център на НБУ) и двор на НБУ; Съвместно с доц. д-р Мария Стамболиева отговорник на Франкофонски център на НБУ; и студенти в МП „Живопис“ - Лена Тодорова, Славена Николова.

Проектно предложение от името на Нов български университет за предложения за декорация в сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел - Justus Lipsius и Europa Building, във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Съвместно с доц. Валентин Савчев, д-р Елизабет Савчева, студенти от бакалавърски и магистърски програми на деп. „Изящни изкуства“. 2017 г.

ВИП покана за конференцията на Министерството на околната среда и водите за десетата годишнина на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Заключително събитие по програмите в сектор околна среда проведено в „Квадрат 500“ на 17.10.2017 г.

Графично оформление и печат на табла за изложба свързана с резултати от пътуващ семинар на тема „Струмица и Струмишко в историята“ за деп. „История“ 2017 г. съвместно със студенти от деп. „Изящни изкуства“

Кураторска дейност и организиране на изложба „Рамки“ – по идея и в памет на доц. Румен Лаптев, 09 – 25.01.2018 г. Съвместно с куратори доц. Валентин Савчев и ас. Христина Дякова.

Консултантска и проектантска дейност в изложбен щанд на НБУ за изложение „Техномебел и Света на мебелите 2018“, 24-28.04.2018 г. Съвместно с доц. Банко Банков, гл.ас. д-р Светослав Анев, гл.ас. д-р Софрони Върбев, гл.ас. д-р Явор Жаблянов.

Организиране на събития свързани със съставянето, издаването и разпространението на каталога „На Румен Лаптев“. Съвместно със съставител Тодор Георгиев, Александра Велева, доц. Валентин Савчев, деп. „Изящни изкуства“.

Кураторска дейност и организиране на възпоменателна и юбилейна изложба живопис „Румен Лаптев“, 14-25.05.2018 г. Съвместно с проф. Николай Майсторов, доц. Валентин Савчев, Тодор Георгиев, Александра Велева.

Консултантска и проектантска дейност в колективен стенопис „Нови посоки“, Народно читалище „Черноризец Храбър“, THE BOX – Student City Art & Culture Area, Студентски град, ул. „Йордан Йосифов“ №7. Открит на 07.06.2018 г. с ръководители на проекта – доц. Валентин Савчев, преп. Станимир Божилов и консултант по мозаечната част проф. д-р Олег Гочев.

Водещ на семинар „Представяне на бакалавърска програма „интериорен дизайн““, 04.07.2019 г., Корпус 2, Ателие по интериорен и пространствен дизайн към Центъра по изкуства, Нов български университет. Съвместно с гл.ас. д-р Светослав Анев.

Създаване на проект и неговата реализация за Photo spot за откриването на XXIX академична година на Нов български университет. 01.10.2019 г. позиционирана покрай коктейл и концерт на Funky Miracle в парковото пространство зад Аулата на университета.

Кураторска дейност и организиране на изложба „Живопис, рисунки и изкуства в публичното пространство“ по случай началото на XXIX академична година на Нов български университет, 1-15.10.2019 г. Съвместно с преп. Станимир Божилов.

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ:

Самостоятелна изложба живопис „Прах“, Нов български университет (2013 г.)

Самостоятелна изложба живопис „24“, бар „Шишман 24“, гр. София. (2014 г.)

Самостоятелна изложба живопис „Диалог“, къща на художниците, гр. Плевен (2014 г.)

Самостоятелна изложба живопис „Живопис“, сграда на община Кюстендил, гр. Кюстендил (2015 г.)

Самостоятелна изложба живопис „Страхове и сладкиши“, Арт център „Степния вълк“, гр. София (2015 г.)

Самостоятелна изложба живопис „Пътят на художника“, галерия „България“, гр. София (2018 г.)

Самостоятелна изложба живопис към защита на докторска дисертация, Нов български университет (2018 г.)

Самостоятелна изложба живопис „Съзвездия“, галерия „България“, гр. София (2020 г.)

Самостоятелна изложба живопис „Нападението на птиците“, галерия „Кракра“, гр. Перник (2020 г.)

ПО-ВАЖНИ УЧАСТИЯ В ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ:

Изложба и национален конкурс за млади художници, галерия „Шипка 6“ на СБХ организирана от Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. София (2011 г.)

Обща изложба живопис „Шест сезона“ в галерия „Алтера“, Интерпред, гр. София (2011 г).

Обща изложба живопис и дизайн „Светлина и време” - Sofia design week, галерия „Арт алея“, гр. София, (2012 г.)

Изложба живопис „Шест сезона“ пред Народен театър „Иван Вазов“, гр. София (2012 г.)

Обща изложба живопис „Инкубартор“, Дворец на културата гр. Перник (2012 г.)

Обща изложба „.Ние - На стоп към НеМирово“ - Нощта на музеите, гр. Пловдив (2012 г.)

Участие като актьор, в изложба, видеоклип и workshop „Реализиране на декор и костюм“ , Нов български университет (2012 г.)

Обща живописна изложба „Авангард“ , галерия „Кракра“, гр. Перник (2013 г.)

Обща живописна изложба „Изложба на колеги и преподаватели“ , бар Antiq – Хиподрума, гр. София, (2013 г.)

Изложба „Учебният процес: провокация на границата между традиционно и съвременно пластично изкуство“, Нов български университет (2013 г.)

Изложба „Нова дизайн предметност“, галерия „Аросита“, гр. София, (2013 г.)

Организиране и участие в workshop и изложба "Waste office workshop", съвместно с Нов български университет и CleanTech Bulgaria (2013 г.)

Изложба с конкурс „Изкуство без граници“ в хотел „Феста панорама“, гр. Несебър (2013 г.)

Изложба „Коледна изложба-базар „Изкуство без граници““, сграда на БНТ, гр. София (2013 г.)

Участие с живопис в обща изложба „Светлина и време. Еко предметност в дизайна“, галерия „Арт алея“ (2014 г.)

Участие с живопис в обща изложба „Светлина“ организирана от секция „Текстил“ на СБХ, „Шипка 6“, гр. София (2015 г.)

Участие с живопис в обща изложба на департамент „Изящни изкуства“ „НБУ в НДК“ НДК, гр. София (2015 г.)

Участие с живопис в „Коледна изложба, литературно четене и концерт“ Арт център „Степния вълк“, гр. София (2015 г.)

Обща изложба живопис „Цветни пространства“ Дворец на културата гр. Перник (2016 г.)

Участие в изложба „Портрети, автопортрети и рисунки“ Нов български университет, гр. София (2016 г.)

Участие в преподавателска изложба организирана от департамент „Изящни изкуства“ към Нов български университет „НЕ/ФОРМАЛНО“ галерия „Кракра“, гр. Перник (2016 г.)

Участие в „Д Е С Е Т“, студентска изложба, посветена на 10-годишния юбилей на департамент „Изящни изкуства“, Дворец на културата гр. Перник

Участие в живописна изложба „Нищо общо“ читалище „Добри Чинтулов 1935“, гр. София (2017 г.)

Участие в междудепартаментна изложба „Изложба, ревю и концерт“, Дворец на културата гр. Перник (2017 г.)

Участие в студентска изложба „Визуални дебюти“, Народно читалище „Черноризец Храбър“, гр. София (2018 г.)

Участие в Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика, и регионална изложба София. (2018 г.)

Участие в живописна изложба „Дебют“, съвместно с Диана Тодорова, галерия „Кракра“, площад „Кракра“, гр. Перник. (2019 г.)

Участие в обща изложба с живопис и представяне на филм „Визуалният образ“, Първа държавна текстилна фабрика, гр. Сливен. (2019 г.)

Участие в обща изложба с живопис „Опит за летене“ галерия „Любен Гайдаров“, Дворец на културата гр. Перник (2019 г.). Организирана от деп. „Изящни изкуства“, деп. „Музика“.

Участие в обща изложба с живопис „Пресечни точки“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2021 г.)

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

Отлични комуникационни умения.

Отлична работа в екип.

Отлични познания и умения в създаването на едно произведение на изящното, приложното и дизайнерско изкуство – Живопис, стенопис, продуктов и графичен дизайн.

Отлични познания и умения за разрешаване на различни проблематики в проектирането на предметно-пространствената среда.

Отлични познания и умения във визуализирането и представянето на продукти от различните сфери на дизайнерската дейност (графичен, интериорен, пространствен, рекламен и промишлен дизайн.

Отлични умения и познания в проектирането и съставянето на каталози, плакати, визитки, покани, запазени знаци, рекламни материали; и тяхното принтиране.

Отлична работа с инструментите на Microsoft Office™ - Word, Powerpoint Excel.

Отлична работа с инструментите на Adobe Systems Incorporated – After Effects, Photoshop, Illustrator, InDesign, Bridge, Premier.

Oтлична работа с инструментите на Autodesk, Inc. – Autodesk 3ds Max, AutoCAD, Maya.

Отлична работа с Blender 3D.

Лидерски умения и организационни дейности свързани с подбор и ръководене на екип с художествено-проектантски дейности – Workshop, организиране, подреждане и представяне на изложби в и извън художествено обособени пространства, ръководене на екип в дизайнерски бюра.

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Член на Съюзът на българските художници – СБХ - в секция „Живопис“ от 2018 г.


Публикации:


Кожухаров, Румен. (2019) „Тенденциозни разлики между Европа и Америка при композиране на обекти от предметно-материалната среда.“. Сборник научни публикации 5|2017 – 2018, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2019), ISBN: 1314-7188. 59-76 стр.

Кожухаров, Румен. (2019) „Феноменът „Абстрактно“ – изобразително или реално, асоциации и функции в изграждането на съвременната

предметно-материална среда. Пътните знаци“. Сборник научни публикации 5|2017 – 2018, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2019), ISBN: 1314-7188. 159-167 стр.

Кожухаров, Румен. (2021) „Импасто живопис“. Сборник научни публикации 6|2019 – 2020, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2021), ISBN: 1314-7188. 177-184 стр.

Кожухаров, Румен. (2022) „Мазката в рисунката, в живописта и дигиталния свят“. Сборник научни публикации 7|2021 – 2022, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2022), ISBN: 1314-7188. 169-178 стр.

Курсове от текущия семестър: