Електронен каталог

ас. Златка Узунова

ас. Златка Узунова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Златка Узунова е докторант на НБУ към департамент “Информатика” с тема на дисертационния труд:

„Изследване на методи за визуализация при генератори за компютърни игри“.

Има магистърска степен по мултимедия и компютърна анимация. От 2017 е експерт в лаборатория Виртуална и разширена реалност към сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД), от 2010 е хоноруван преподавател в Нов Български Университет.

Научните интереси са: Компютърна графика и анимация. Виртуална реалност.


Публикации:


Uzunova, Z., Pashev, A., Yordanova, P., Dedelyanov, A., Maleshkov, S., Interactive Cultural Heritage Presentation in AR, 16th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer (CSECS), Boston, USA, 2020

Chotrov, D., Uzunova, Z., Maleshkov, S., Real-time 3D model topology editing method in VR to simulate crafting with a wood turning lathe, 15th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, Fulda, Germany, 2019

Bachvarov, A., Chotrov, D., Yordanov, Y., Uzunova, Z., Conceptual Model of the VR Module for “Virtual Plaza for Interactive Presentation of Bulgarian Cultural Heritage”, 45th Conference Applications of Mathematics in Engineering and Economics, Sozopol, Bulgaria, 2019

Chotrov, D., Uzunova, Z., Yordanov, Y., Maleshkov, S., Mixed-Reality Spatial Configuration with a ZED Mini Stereoscopic Camera, Technologies and Education for a Smart World, Sofia, 2018

Uzunova, Z., REAL-TIME COMPARISON OF MOVEMENT IN BULGARIAN FOLK DANCES, 14th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, Boston, USA, 2018

Uzunova, Z., Chotrov, D., Maleshkov, S., Capture the Movement of Folk Dancers with Two Kinect Sensors, 13th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, Albena, Bulgaria, 2017

Uzunova, Z., Chotrov, D., Maleshkov, S., Virtual Reality System for Motion Capture Analysis and Visualization for Folk Dance Training, 12th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science, Fulda, Germany, 2016

Курсове от текущия семестър: