Електронен каталог

д-р Рангел Чипев

д-р Рангел Чипев
Академична длъжност:
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОСНОВНИ НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

- Теория и методика на индустриалния дизайн

- Композиция в дизайна

- Съвременни средства за формообразуване и комбинаторика

- Теория на цвета

- Методи за творческо търсене

- Етапи на проектиране

ОСНОВНИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ:

- традиционни и съвременни средства за художествена визуализация;

- продуктов дизайн, дизайн на опаковката;

- проектиране на мебели, системен подход при проектирането на интериорна и екстериорна среда;

- индустриален дизайн за жилищна, обществена и индустриална среда;

- графичен дизайн, печатна графика и книгоиздателство, фирмена акциденция, запазена марка, комуникативно-знакова система и типография.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

2020 – октомври – Онлайн Международно творческо ателие “Biomorph” уъркшоп за тримерно принтиране с участието на студенти по индустриален дизайн от НХА и проф. Коста Кръсманович от Белград

2018 – октомври - Международно творческо ателие “Automotivate me” с участието на студенти по индустриален дизайн от НХА и сръбския дизайнер на автомобили Марко Лукович

2017 – октомври - Международно творческо ателие “LED Light up The Balkans 3” с участието на студенти по индустриален дизайн от НХА и Белградската академия по изкуствата

2016 – юли - Международно творческо ателие “LED Light up The Balkans 2” с участието на студенти по индустриален дизайн от НХА и датския дизайнер Мервин Курлански

2013 – октомври – Международно творческо ателие “LED Light up The Balkans” с участието на студенти по индустриален дизайн от НХА, ТУ-София, ЛТУ, ISIA Faneza, Универзитет уметности у Београду, UNarte Bucuresti, част от организационния екип на събитието

2010 – Организиране и координиране на Научноизследователски проект за Виртуално ателие по дизайн с тема „Център за творческа работа и отдих на художници и дизайнери в с. Варвара”, студентски творчески работилници и съвместни изложби в Белград и София. Съвместен проект на студенти от специалностите Индустриален дизайн в Национална художествена академия и Университета по изкуставата в Белград, Сърбия.

СПИСЪК НА УЧАСТИЯ В ИЗЛОЖБИ, ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ И КОНФЕРЕНЦИИ:

2018 – февруари – Сграфито „Знак на Машиностроителен факултет“, Технически университет – София по проект на НИС 171ДН0015-06

2014 – октомври – Графичен пленер – Технически университет – София, по проект НИС 141ХТД0002-06 на тема „Изследване взаимодействието на съвременните методи и традиционните графични техники, приложими в рекламния дизайн“.

2013 – ноември - Есенния салон „Дизайн за интериора”

2013 – юни – Юбилейна изложба „50 години индустриален дизайн в България”, част от организационния екип на СБХ и НХА

2012 - юни - Дизайн Академия, част от Sofia Design Week 2013, Галерия Академия

2012 - септември - Фестивала на младите в изкуството „Via Pontica”

- „Дизайн за хората” групов проект за подобряване на жизнената и обществена среда на гр.

Балчик, Исторически музей - Художествена галерия Балчик

- Авторски проект “Туристическа информационна система в Балчик”, дизайн предложение за идентификационна и навигационна система предназначена за гостите и туристи на гр.

Балчик

- Изложба „Съвременни дизайн концепции”, фоайе на Читалище „Паисий Хилендарски” - Балчик /дипломни работи на студенти с ръководители доц. Мирянов и Рангел Чипев/

2012 - 1-8 юни - Дизайн Академия, част от Sofia Design Week 2012, Галерия Академия

2012 - март-юни - Фотографски изложби от модула “Феноменът Венеция – изкуството на водата, дантелите и стъклото”, в: Семинар на тема "Изкуство и жизнена среда" в ВСУ ”Черноризец Храбър” - гр. Варна - 15.03.2012, Технически университет - София - 18.06.2012, Галерия на открито на Столична община - градината пред Военния клуб "Кристал" - 15-30 април 2012, част от кампанията "София - кандидат за европейска столица на културата - 2019 година" от Календара на културните събития на Столична община

2011 - октомври - Представяне на катедра „Индустриален дизайн” в раздел „Образование” на Второто биенале на българския дизайн в София /участие в организационния екип от страна на катедрата/

2011 - Архитектурната среща „Знаци на времето” организирана от клуб Приятели на Балчик в Двореца на 24. - 25. септември 2011 г. Разглеждани са въпроси свързани с

кандидатстването на град Варна и околията за проекта “Варна-културна столица на Европа” с културно-историческо наследство

2011 - септември - Фестивала на младите в изкуството „Via Pontica”

- „Балчик - едно по-добро място за живеене”, групов проект за подобряване на жизнената

и обществена среда на гр. Балчик, Художествена галерия

- Изложба „Дизайн без граници”, Читалище „Паисий Хилендарски” - Балчик

2011 – май - Обща изложба на катедра Индустриален дизайн, към НХА в Музея на науката и техниката в Белград

2010 /2011 – Организация на научноизследователски проект за Виртуално ателие по дизайн с тема „Център за творческа работа и отдих на художници и дизайнери в с. Варвара”, творчески работилници и съвместни изложби в Белград и София

2009 – Изложба и научна конференция „Дизайн без граници” 2009 – международен проект на НХА съвместно с Университета по изкуствата от Белград, Сърбия /участие в изложбата с експозиции, организация на изложбата и конференцията; подготвяне на текстови материали и превод, графичен дизайн и публикация на електронно издание с материалите от конференцията, виж: колективен. Дизайн без граници. ел.изд. НХА, София, 2009. ISBN 978-954-92524-1-5, на англ. Design without Boundaries Scientic Conf. & Exhibition 02-03 Nov. 2009 Nat. Acad. of Art, Sofia/

2008 – Изложба на дипломни работи на магистри от НХА – галерия Академия, НХА

2006 – Изложба на студенти от Национална художествена академия – във Френски институт София

2006 – Изложба на студенти от Национална художествена академия – Изложбен салон на СБХ, ул. Шипка №6, София

2005 - Danubius Design 2005 (Данубиус дизайн) – гр. Белград, Сърбия - Международна научна конференция и уъркшоп на крайдунавските страни– Участие в работилница по дизайн – тема „Временни постройки върху вода”

2005 – Участие в Работилница по интериорен дизайн – част от международна среща на учени, проектанти и мебелни производители от балканските страни, гр. Босилеград, Сърбия

2001 – Национална изложба индустриален дизайн „Опит за летене” – Изложбен салон на СБХ, ул. Шипка №6, София - дизайн на съоръжения и предмети за деца с увреждания и хора в неравностойно положение, правителствен проект


Публикации:


Научни монографии

1. ЧИПЕВ, Рангел, 2021. Дизайн вдъхновен от природата. Нови методически подходи. София: Национална художествена академия. ISBN 978-954-2988-64-9. COBISS.BG-ID 50351880.

Научни доклади

2. ANGELOVA Desislava, Regina RAYCHEVA, and Rangel CHIPEV, 2019. Student Workshop: Creativity in Progress. In: PRO LIGNO: Scientific Journal in the field of Wood Engineering, Vol.15, Issue 4/2019, pp.410-417. [online]. Brasov (Romania): Transilvania University Press Brasov. ISSN 2069-7430. ISSN-L 1841-4737.

3. ЛОЗАНОВА, Саша, Десислава АНГЕЛОВА, Рангел ЧИПЕВ, 2016. Образните предизвикателства на музейната архитектура в края на ХХ и началото на XXI век. В: Изкуствоведски четения 2015 „Изкуствата в Новото време: смесване на езиците“. София: Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките, с. 259-269. ISSN: 1313-2342.

4. ЧИПЕВ, Рангел, 2015. Изследване на видовете цветови контрасти в интериорния дизайн на архитектурните стилове на 20-ти век. В: Цвят и светлина в архитектурата IV, Сборник с материали от национална научна конференция с международно участие. София: Група Цвят – България, с. 232-240. ISSN 1314-6564.

5. ЧИПЕВ, Рангел, 2015. Органичните форми в дизайна от 30-те до 60-те години на 20-ти век. В: КИН, том 2, „Съвременни технологии в културно-историческото наследство 2“. София: Издателство Технически университет – София, с.180-186. ISSN 2367-6523.

6. АНГЕЛОВА Десислава, Павлина ВОДЕНОВА, Рангел ЧИПЕВ, 2015. Динамичното седене: Начин за подобряване на физическото здраве. В: KNOWLEDGE. International journal scientific and applicative papers V8/2. Skopje (North Macedonia): Institute of Knowledge Management , с.266-274. ISSN 1857-923X (Printed). ISSN: 2545-4439 (Online).

7. ЧИПЕВ, Рангел, 2013. Методи за търсене на идеи при проектирането на дизайн вдъхновен от природата и приложението му в обучението по дизайн. В: Проблеми и перспективи в развитието на съвременния дизайн и декоративно - приложите изкуства, том 2, София: Национална художествена академия, с.100-115. ISBN 978-954-2988-10-6.

8. ЧИПЕВ, Рангел, 2013. Принципите на самоорганизацията и синергетиката в природата като средство за изграждане на нелинеарна композиция при проектиране на интериори. В: Цвят и светлина в архитектурата, том 3, Сборник с научни доклади. София: Група Цвят - България, с. 291-306. ISSN 1314-6564.

9. ЧИПЕВ, Рангел, 2012. Принципите на морфогенезата в природата използвани за създаване на абстрактни дизайн модели. В: Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства. София: Национална художествена академия, с. 102-107. ISBN - 978-954-2988-11-3.

10. ЧИПЕВ, Рангел, 2012. Биониката като подход на бъдещето в дизайна на детска среда. В: Детето на XXI век. София: Национална художествена академия, с. 102-108. ISBN 978-954-2988-09-0.

11. ЧИПЕВ, Рангел, 2012. Исторически анализ на дизайна и архитектурата в модернистичните стилове на прехода между 19. и 20. век с оглед на формотворческия процес. В: Проблеми на приложните и изящни изкуства. София: Национална художествена академия, с.165-171. ISSN 1313 – 6593.

12. ЧИПЕВ, Рангел, 2011. Симетрията - основно свойство на формоизграждане в природата. В: Дизайн или криза - Национална научна конференция с международна участие. София: Група Цвят – България, Съюз на българските художници, Национална художествена академия.

13. ЧИПЕВ, Рангел, 2009. Дизайн вдъхновен от природата. В: Дизайн без граници. София: Национална художествена академия, с. 162-169. ISBN 978-954-92524-1-5.

Курсове от текущия семестър: