Електронен каталог

гл. ас. д-р Севина Иванова

гл. ас. д-р Севина Иванова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
02/8110404
e-mail:
Приемно време:
Вторник 12:30-14:30 Лаборатория по анимационно кино ІІІ Корпус
Сряда 12:30-14:30 Лаборатория по анимационно кино ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Севина Иванова е завършила е специалностите „Анимационно кино“ и „Анимационна режисура“ в НБУ. През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Класическа и 3D анимация и моделиране в теоретико-практическа обусловеност“, шифър 05.08.03 “Кинознание, киноизкуство и телевизия”. От 2014 г. е главен асистент.

От 2010 г. е щатен преподавател към Бакалавърски факултет на НБУ. В периода 2010-2017 г. заема административна длъжност програмен консултант и директор на Бакалавърска програма „Анимационно кино“ и Магистърска програма „Анимационна режисура“ към департамент „Кино, реклама и шоубизнес“.

Член е на Програмния съвет и на Съвета на департамент „Кино, реклама и шоубизнес.

Членство в професионални организации: СБФД, секция Анимация; Филмаутор; Асоциация “Академика 21”.

Участие в национални и международни проекти:

Авторски филмови проекти към НФЦ.

Експерт по проект „Съвременни модели на образование в Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на НБУ с бенефициент НБУ, ръководител проф. А. Кулев.

Oт 2011 г. „Световен фестивал на анимационния филм” в гр. Варна.

Oт 2010 г. „Международна анимационна работилница” с. Варвара, обл. Бургас с гост-лектори от Естония, Чехия, Русия, Франция и Белгия.

От 2015 г. „Международен анимационен филмов маратон 10 филма за 10 дни (10х10)“, провеждан съвместно с Колежа по изкуства към Единбургския университет, Шотландия.

Награди:

"Почетна диплома на ASIFA" на Международния фестивал за анимационни филми БАЛКАНИМА в Белград, Сърбия.

Специална награда на журито на фестивала на Международния фестивал за късометражни филми във Велинград, България.

Специална награда на журито на Международния студентски фестивал в Литохоро, Гърция.

Творчески изяви:

Автор на два късометражни анимационни филми, участвали в състезателната програма на различни международни и национални фестивали, сред които Анеси (Франция), Висембург (Франция), Ваймар (Германия), Римини (Италия), КРОК (Украйна), Любляна (Словения) и „Златен ритон“, Пловдив, България. Работи на свободна практика в сферата на анимационното кино, графичния дизайн и рекламата. Участва в реализацията на авторски филми, на сериали и реклами. Занимава се с илюстрация на книги, участва в изложби.

Обществена дейност:

Член на Национална художествена комисия по анимационно кино в Национален Филмов Център, на селекционни комисии за национални и международни кинофестивали.


Публикации:


2017 г. Публикация на научен доклад „Основни теоретични разработки в областта на класическата и компютърната 3D анимация“ , в „Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес 2015 – 2016 г.“, Издателство на Нов български университет, ISSN 2535-1079.

2017 г. Публикация на доклад „Отзив за „Анимационният свят на Иван Веселинов“, в „Годишник на департамент Кино, реклама и шоубизнес 2015 – 2016 г.“, Издателство на Нов български университет, ISSN 2535-1079.

2015 г. Публикация на научен доклад „Изобразителни възможности на компютърната 3D анимация“ в сборник от проект №BG051PO001-3.3.06.-0060 - „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”; Издание на НБУ.

2013 г. Публикация на научен доклад "Абстрактното анимационно кино и компютърната 3D анимация" в Сборник „Докторантски четения 2012”, департамент "История на културата", издание на НБУ, ISSN 1313-4094.

2012 г. Публикация на научен доклад "Визуални тенденции в триизмерната компютърна анимация" в Сборник „Докторантски четения 2010-2011“, департамент "История на културата", издание на НБУ, стр. 47 – 76, ISSN 1313-4094.

2010 г. Публикация на научен доклад "Изкуство и технологии в анимационното кино на XX век" в Сборник "Докторантски четения 2009", Департамент „История на културата“, издание на НБУ, стр. 19-34, ISSN 1313-4094.

2009 г. Публикация на научен доклад "Тримерната компютърна анимация с отворен код - възможност за творческа реализация" в Сборник "Докторантски четения 2008", Департамент „История на културата“, издание на НБУ, стр. 137-144. ISSN 1313-4094.

Курсове от текущия семестър: