Електронен каталог

доц. д-р Стоян Мишев

доц. д-р Стоян Мишев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 315 I I Корпус
Вторник 14:00-16:00 315 I I Корпус

Професионална автобиография:


===============

ЧЕТЕ ЛЕКЦИИ ПО

===============

- Прогнозиране чрез анализ на данни - три части

- Произход и еволюция на Вселената - кванти и относителност

- Физика и астрономия

- Обработка на големи обеми от данни

==========================================================

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА НАУЧНАТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА

==========================================================

- Решаване на задачата за много тела в квантовата механика

- Машинно обучение

- Физика на атомното ядро

- Ядрена астрофизика

============

ОБРАЗОВАНИЕ

============

1997 - 2002

Физически факултет, Софийски Университет

Теоретична и математична физика

1992- 1997

Национална природо-математичекса гимназия

Математика и информатика

=======

РАБОТА

=======

- 2004 – 2016 - Обeдинен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия

- 2015 – 2016 – Институт за съвременни физически изследвания, София

- 2017 - - Нов български университет


Публикации:


1. S. Mishev, Structure of the phonon vacuum state, Physical Review C 87 (6), 064310 (2013)

2. S. Mishev, V. V. Voronov, Magnetic moments in odd-A Cd isotopes and coupling of particles with zero-point vibrations, Physical Review C 92 (4), 044329 (2015)

3. M Scheck, S Mishev, V. Y Ponomarev, R Chapman, et al, Investigating the Pygmy Dipole Resonance Using Beta Decay, Physical review letters 116 (13), 132501 (2016)

4. S. Mishev, The cloud computational environment - a blueprint for applications in nuclear structure physics, Proceeding of Thirty Second International Workshop on Nuclear Theory (2013)

5. S. Mishev, V. V. Voronov, Effects of ground state correlations on the structure of odd-mass spherical nuclei, Physical Review C 78 (2), 024310 (2008)

6. S. Mishev, VV Voronov, Extended approximation for the lowest-lying states in odd-mass nuclei, Physical Review C 82 (6), 064312 (2010)

7. S. Mishev, V, V. Voronov, Quasiparticle-phonon nuclear model for odd-mass nuclei - Recent developments, Physics of Particles and Nuclei 41 (7), 1119-1122 (2010)

8. S. Mishev, D Karadjov, V. V. Voronov ,Extended random-phase approximation and Lipkin-Nogami method, Physics of Atomic Nuclei 66 (10), 1878-1882 (2003)

Курсове от текущия семестър: