Електронен каталог

д-р Владимир Димитров

Академична длъжност:
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование:

2016г. - ОНС „доктор“, ТУ – София

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Научна специалност: Компютърни системи, комплекси и мрежи. Тема на дисертацията: „Изследване пренасянето на телевизионен сигнал чрез интернет протокол“.

2011г. - Магистър по мениджмънт в телекомуникациите, Нов български университет

2009г. - Магистър по телекомуникации - системен инженер, Нов български университет

Професионални сертификати: CCNP Security, CCNP Enterprise, CCNA, CCNA Security


Публикации:


V. Dimitrov, K. Kolev, Development of a Browser Based Strategy Game Application, International Conference AUTOMATICS and INFORMATICS’ 2019, 03-04 October 2019, Sofia, Bulgaria, pp191-194, ISSN 1313-1850

V. Dimitrov, G. Gyurov, Design and Implementation of Web Application for Analysis and Comparison of Hypertext Transfer Protocols SPDY and HTTP/2, Journal “Computer Science and Technologies”, Vol. 1, 2018, pp46-53, ISSN 1312-3335

V. Dimitrov, D. Tsonina, Programming Tools for Reliable User Authentication Across Multiple Servers, Journal “Fundamental Sciences and Applications”, Vol. 24, 2018, pp137-142, ISSN 1310-8271

Dimitrov, V., Improving the voice traffic in WLAN network, Journal E+E, Vol. 51 No. 11-12/2016, pp10-14, ISSN 0861-4717

V. Dimitrov, M. Penev, I. Kurtev, Mobile IP Calculator, International Conference AUTOMATICS and INFORMATICS’ 2016, 04-05 October 2016, Sofia, Bulgaria, pp117-120, ISSN 1313-1850

Курсове от текущия семестър: