Електронен каталог

преп. Росица Василева-Сърчелиева

преп. Росица Василева-Сърчелиева
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Сряда 13:00-14:30 201 II Корпус
Четвъртък 11:30-13:00 201 II Корпус

Професионална автобиография:


Росица Василева-Сърчелиева

e-mail: rvassileva@nbu.bg

Росица Василева е щатен преподавател в Департамент „Романистика и германистика” на Нов български университет. Висшето си образование завършва през 1995г. в Софийски университет „Св.Климент Охридски” със специалност „Немска филология”. От 1995 г. до 2007г. работи като учител по немски език в Сдружение „Фр.Шилер”, София, където преподава в начален курс. От 2003 г. е обучител за ранно чуждоезиково обучение на Гьоте институт България, провежда методически семинари за обучение на учители по немски език в начален курс и на студенти от специалност „Начална училищна педагогика”, както в страната, така и в чужбина. През 2006 г. е избрана за преподавател в НБУ, където води общообразователни курсове по немски език и практически немски език за специалисти. От 2008 е лицензиран екзаминатор към изпитния център за Австрийска диплома към НБУ. Съавтор е на учебник (2-4 клас) и учебни материали за ранно чуждоезиково обучение, на статии и публикации в областта на методиката на чуждоезиковото обучение.


Публикации:


Учебници, учебни помагала, пособия и ръководства

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Lehrbuch fur die 2.Klasse, Летера, Пловдив, 2003

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Arbeitsbuch fur die 2.Klasse, Летера, Пловдив, 2003

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Lehrerhandbuch fur die 2.Klasse, Летера, Пловдив, 2003

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Lehrbuch fur die 3.Klasse, Летера, Пловдив, 2004

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Arbeitsbuch fur die 3.Klasse, Летера, Пловдив, 2004

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Lehrerhandbuch fur die 3.Klasse, Летера, Пловдив, 2004

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Lehrbuch fur die 4.Klasse, Летера, Пловдив, 2005

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Arbeitsbuch fur die 4.Klasse, Летера, Пловдив, 2005

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Pom und Pam” Lehrerhandbuch fur die 4.Klasse, Летера, Пловдив, 2005

Стоилкова, Н., Василева Р.,“Да играем с Летера на чужд език“, Летера, Пловдив, 2005

Василева-Сърчелиева, Р. и др. „Fokus Grundschule in der Lehrerausbildung”, Goethe Institut, Munchen, 2007

Статии:

Vassileva-Sarchelieva,R., Dimitrova, S. „Die allerbeste Deutschstunde: wenn man miteinander lernt”, Fruhes Deutsch, Heft 10, Goethe Institut Munchen, 2007

Krasteva, N., Vassileva-Sarchelieva, R., „Musik im Deutschunterricht“, Чуждоезиково обучение, бр.4, София, 2010

Krasteva, N., Vassileva-Sarchelieva, R., „Das virtuelle Klassenzimmer – Herausforderungen für den Lehrer und Lerner“, Чуждоезиковото обучение днес, юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Павлина Стефанова, Издателство на НБУ, 2013г.

Krasteva, N., Vassileva-Sarchelieva, R., Stationennlernen - ein Weg zum effizienten Unterricht, Езикът наука и култура, юбилеен сборник по повод 65-годишнината на проф. Мария Грозева Минкова, Издателство на НБУ, 2014г.

Lambova, A., Vassileva R., "DaF-Unterricht für die E-Generation", BDV-Magazin, Lehren und Lernen mit digitalen Medien im DaF-Unterricht, 2017, S.4-11

Курсове от текущия семестър: