Електронен каталог

Иван Христов

Иван Христов
Академична длъжност:
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:
Сряда 14:15-16:15 408 I Корпус
Четвъртък 14:15-16:15 408 I Корпус

Професионална автобиография:


Специалист по визуална и бранд идентичност

ОБРАЗОВАНИЕ:

2021 г. – зачисляване като редовен докторант със стипендия в програма „Кинознание, киноизкуство и телевизия“, НБУ.

2019 г. – семестриално завършена магистърска степен по специалност „Психология на развитието“, НБУ.

2016 г. – придобиване на магистърска степен по специалност „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“, НБУ.

2013 г. – придобиване на бакалавърски степени в Нов български университет:

• основна специалност: „Визуални изкуства – реклама“

• второстепенна специалност: „Масови комуникации – връзки с обществеността“.

ОПИТ:

• 2020 г. - Специалист по визуална идентичност на компания за човешки ресурси Halian, Обединени арабски емирства/Обединено кралство/Люксембург.

• 2019 г. - Специалист по визуална идентичност на компания за изкуствен интелект SecondSight, Обединени арабски емирства/САЩ.

• 2018 г.: Изграждане на пълна визуална идентичност на жилищен комплекс от затворен тип – „Марково“, Пловдив.

• 2018 г.: Полуфиналист в конкурс за комуникационна стратегия за „WizzAir“.

• 2018 г.: Финалист в конкурс за рекламен видеоклип срещу насилието над жени – кампания под патронажа на Европейската комисия.

• 2018 г.: Изграждане на визуална идентичност на бар „Cairo“.

• 2016 г. – 2018 г.: Графично изготвяне и концептуализация на стикерпакети за „Viber“.

• 2015 г.: Изготвяне на представителни материали за международен конгрес FIG 2015.

• 2014 г.: Участие в екипа по подготовка и организация на Юбилейния благотворителен концерт „Райна Кабаиванска представя звездите на операта“. Изготвяне на рекламни материали и визии, публикации в сп. „Forbes“, България, и „L’Opera“, Италия.

• 2014/2015 г.: официален представител на онлайн платформата за презентации „Prezi“ в Нов български университет.

• 2014 г.: Спечелване на конкурс за потребителска рекламна концепция за „Heineken“ България.

• 2012/2013 г.: Победител с екипен проект в международния конкурс „AdVenture“, организиран от европейския институт по реклама „ЕdCom“, съвместно с Европейския парламент и „EuroCare“, за създаване на социална кампания за намаляване употребата на алкохол сред младите граждани на Европейския съюз.

• 2012 г.: Участие в бизнес инкубатора на „Ембриоо“ за развиване на 360-градусова бизнес концепция. Заемана длъжност – маркетинг и дизайн по проект „Vodabar“.

• Участие в екипен проект за създаване на концепция за потребителска промоция за Олимпийските игри в Лондон през 2012 г. за „Coca-Cola“.

• 2012 г.: Стаж в агенция за маркетингови проучвания „Прагматика“.

• 2011 г.: Участие в екипа на маркетинговото списание „SignСafé“.

• 2009 г.: Издадени две колекции корици за тетрадки за фирма „МЕГ – Черно и бяло“ („Black & White“).


Публикации:


Христов, И. (2023). „Краудсорсинг на социалнозначими идеи и решения“, Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2023, НБУ

Христов, И. (2022). „Практически насоки за създаване на визуално портфолио“, Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2021-2022, НБУ, 175-189 стр., ISSN 2535-1079 (online)

Христов, И. (2021). „Изследване склонността на поколение Z за участие в корпоративни социални инициативи“, Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ 2020-2021, 194-206 стр., ISSN 2535-1079 (online)

Христов, И. (2011). „Покана, по-покана, най-покана“, сп. SignCafé, бр. 5/2011, 94-100 стр.

Курсове от текущия семестър: