Мода, стайлинг и бизнес стратегии

Кратко представяне на програмата:

Програма "Мода, стайлинг и бизнес стратегии" представлява уникална комбинация между теоретични и практически занимания от областта на модния дизайн, като успешно съчетава курсове с творческа насоченост и бизнес ориентирани курсове; обединява креативността и задълбочените познания в областта на прогнозирането на тенденции с анализа и тълкуванието на стила на модна марка и визуалната комуникация. Знанията и уменията, придобити по време на обучението, дават възможност на завършилите да работят и реализират свои проекти не само като дизайнери, но и като маркетинг и мениджмънт специалисти в модната индустрия. След завършване на програмата студентите ще могат да използват тези знания и умения в модния бизнес и да имат уникални концепции за модна комуникация. Програмата предлага курсове по проектиране на облекло и текстил, конструиране, технология и мулаж, медии и реклама, маркетинг стратегии и моден мърчандайзинг, а също така и курсове в областта на модните стилове, стайлинга, прогнозирането на модни тенденции, цветови анализ, модна фотография и др., които се водят от специалисти, доказали се в практиката. Целта на програмата е да създаде експерти по стил и имидж, които да могат да изясняват различни модни контексти.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Мода, стайлинг и бизнес стратегии
 • проф. Кристиан Банков, д.н. MODM205 Бранд мениджмънт MODM212 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт
 • проф. д-р Борис Сергинов MODM106 Компютърна графика в модата STYM310 Проект: Компютърна графика STYM404 Компютърна графика
 • проф. д-р Елена Тодорова MODM115 Проучване и изследване в модата – I част STYM105 Визуална комуникация и бранд идентичност STYM108 Самостоятелна работа: Култура и мода STYM214 Проект: Проучване и изследване в модата – II част STYM308 Проучване и изследване в модата – III част
 • доц. д-р Кристина Савова MODM101 Дизайн процес - I част MODM108 Самостоятелна работа: Дизайн процес - I част MODM110 Проект: Мода и реклама MODM201 Дизайн процес - II част MODM204 Маркетингови стратегии в модата MODM208 Самостоятелна работа: Дизайн процес - II част MODM211 Самостоятелна работа: Маркетингови стратегии в модата MODM301 Дизайн процес - III част MODM306 Културни и социални контексти в модата MODM313 Проект: Въведение в дизайна MODM314 Проект: Графични изображения в модата MODM403 Въведение в дизайна MODM404 Графични изображения в модата STYM102 История, култура, мода - I част STYM305 Стилове в модата
 • доц. д-р Яна Дворецка MODM306 Културни и социални контексти в модата MODM313 Проект: Въведение в дизайна MODM403 Въведение в дизайна STYM102 История, култура, мода - I част STYM108 Самостоятелна работа: Култура и мода
 • доц. Христо Петров   MODM305 Технология на облеклото
 • гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова MODM217 Основи на CAD CAM системите MODM311 Проект: Конструиране на облеклото MODM401 Конструиране на облеклото
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов MODM106 Компютърна графика в модата STYM310 Проект: Компютърна графика STYM404 Компютърна графика
 • д-р Йосиф Аструков STYM204 Модна фотография STYM303 Фотосесия
 • д-р Николай Пачев MODM101 Дизайн процес - I част MODM103 Мода и реклама MODM108 Самостоятелна работа: Дизайн процес - I част MODM110 Проект: Мода и реклама MODM201 Дизайн процес - II част MODM203 Медии и комуникации в модата MODM208 Самостоятелна работа: Дизайн процес - II част MODM210 Проект: Медии и комуникации в модата MODM211 Самостоятелна работа: Маркетингови стратегии в модата MODM301 Дизайн процес - III част MODM308 Практика: Мода и бизнес стратегии STYM212 Проект: Грим и прическа STYM301 Стайлинг - III част STYM307 Стаж STYM309 Арт дирекшън
 • преп. Татяна Пенчева MODM311 Проект: Конструиране на облеклото MODM312 Проект: Моделиране на облеклото MODM401 Конструиране на облеклото MODM402 Моделиране на облеклото
 • Александър Герганов STYM301 Стайлинг - III част STYM307 Стаж
 • Дарина Манченко MODM102 Мулаж - обемно изображение - I част MODM109 Проект: Мулаж - обемно изображение - I част MODM202 Мулаж - обемно изображение - II част MODM209 Проект: Мулаж - обемно изображение - II част MODM307 Haute Couture - конструиране и моделиране
 • Мария Телбис MODM103 Мода и реклама MODM203 Медии и комуникации в модата MODM204 Маркетингови стратегии в модата STYM104 Модна публицистика и онлайн преса STYM304 Съвременна модна комуникация и критика
 • Светослав Петров MODM103 Мода и реклама MODM115 Проучване и изследване в модата – I част MODM116 Проект: Проучване и изследване в модата – I част MODM203 Медии и комуникации в модата MODM204 Маркетингови стратегии в модата MODM205 Бранд мениджмънт MODM212 Самостоятелна работа: Бранд мениджмънт MODM303 Моден мениджмънт и мърчандайзинг STYM105 Визуална комуникация и бранд идентичност STYM111 Проект: Моден бранд STYM213 Проучване и изследване в модата – II част STYM214 Проект: Проучване и изследване в модата – II част STYM308 Проучване и изследване в модата – III част
 • Теодора Момекова MODM306 Културни и социални контексти в модата STYM102 История, култура, мода - I част