Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява специализирано образование по международни отношения, концентрирано върху европейските интеграционни процеси. Обучението в програмата преминава през курсове, обясняващи спецификите на интеграционните процеси в Европа и постсъветското пространство.

прочети още
Интеграционни процеси в Европа и постсъветското пространство (на руски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLM724 Сравнителни политически системи на ЕС POLM730 Проект "Политически режими в постсъветското пространство"
 • проф. д-р Анна Кръстева POLM704 Граждани, граници, миграции в ЕС POLM708 Проект "Политики на ЕС"
 • проф. д-р Васил Гарнизов POLM706 Регионални фондове на ЕС POLM710 Самостоятелна работа "Европейски фондове и проекти"
 • проф. д-р Евгений Дайнов POLM726 Идеологии на властта в постсъветското пространство POLM731 Проект "Европейски модернизации"
 • проф. д-р Христо Георгиев POLM722 Политики на сигурност и отбрана
 • доц. д-р Добрин Канев POLM725 Политически системи на ЕС POLM730 Проект "Политически режими в постсъветското пространство" POLM742 Политическите институции на съвременна Русия
 • доц. д-р Маргарита Шивергева POLM702 Общи политики на ЕС POLM709 Проект "Икономически и валутен съюз"
 • доц. д-р Татяна Томова POLM703 Социални политики на в ЕС
 • гл. ас. д-р Вероника Азарова POLM741 Геополитическо влияние на Русия през 21 век - стратегии и проблеми
 • гл. ас. д-р Георги Проданов POLM723 Отношения на ЕС с Русия и с Евразийския съюз POLM745 Особености на политическото развитие на постсъветските общества (Казахстан и Централна Азия) POLM746 Особености на политическото развитие на постсъветските общества (Украйна, Белорус, Молдова) POLM761 Стаж
 • гл. ас. д-р Иван Начев POLM701 История на ЕС POLM710 Самостоятелна работа "Европейски фондове и проекти" POLM721 Разширяване на ЕС и политики на сътрудничество POLM732 Самостоятелна работа "Разширяване на ЕС" POLM747 Особености на политическото развитие на постсъветските общества (Балтийски и Кавказки субрегиони) POLM761 Стаж
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLM707 Процедури на вземане на решения в ЕС. Лобизъм. POLM708 Проект "Политики на ЕС" POLM761 Стаж
 • гл. ас. д-р Кирил Аврамов POLM705 Политики в сферата на образованието и културата POLM709 Проект "Икономически и валутен съюз" POLM744 Бизнесът и политиката в Русия и в постсъветското пространство POLM761 Стаж
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLM743 Етнополитически конфликти в постсъветското пространство
 • Красимир Костов POLM727 Външна политика на ЕС