Информатика

Кратко представяне на програмата:

Програмата покрива научна област, която се намира на границата между математиката и информатиката и се характеризира както с дълбочината на математическите идеи, използвани в нея, така и с изключително широкия спектър на приложенията. Тази програма позволява развитие в три изследователски направления: теория на кодирането и криптография; разпознаване на образи; комбинаторика.

прочети още
Информатика