Анимационно кино

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; практически курсове като - Изобразителни възмoжности на анимационния филм, Драматургични стратегии и модели в анимацията, Принципи на анимационното движение, Език на анимационното изкуство, Класическа анимация, Дизайн на анимационен типаж, Бързи скици и шарж, Етюд и рисунка и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Анимационно кино
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. Петя Александрова, д.н. GENB075 Киното като универсален език
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Моника Попова GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. Анри Кулев CARB051 Практика „Анимационна работилница“ CARB061 Практика "Анимационно кино" CARB072 Семинар „Подготовка на дипломна работа I ч CARB073 Стаж CARB082 Семинар „Подготовка на дипломна работа II ч.“ CARB083 Стаж: Анимационно кино CARB102 Анимационното изкуство - азбука и първи стъпки CARB114 Език на анимационното изкуство CARB122 Основни етапи в създаването на анимационния филм CARB502 Режисура на анимационна миниатюра І част CARB602 Режисура на анимационна миниатюра ІІ част CARB701 Режисура на анимационен филм І част CARB801 Режисура на анимационен филм ІІ част
 • проф. Иван Веселинов CARB503 Карикатура, илюстрация и комикс І част CARB603 Карикатура, илюстрация и комикс ІІ част
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Възкресия Вихърова GENB038 Изкуството на театъра
 • доц. д-р Константин Вълчев GENB057 Изразните средства в съвременните изкуства
 • доц. д-р Невелина Попова CARB003 Кинодраматургия и анимация CARB051 Практика „Анимационна работилница“ CARB052 Проект "Анимационна драматургия" CARB061 Практика "Анимационно кино" CARB063 Проект "Сценарни ескизи" CARB073 Стаж CARB110 Анимационна драматургия CARB119 Анимационният сценарий и съвременните интерпретации CARB707 Писане на сценарий за дипломен филм CASB778 Митологичните сюжети в анимацията
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Севина Иванова CARB010 Класическа анимация CARB015 Въведение в класическата анимация CARB051 Практика „Анимационна работилница“ CARB053 Проект "Приложна анимация" CARB061 Практика "Анимационно кино" CARB062 Проект "Анимационни експерименти" CARB071 Проект „Портфолио I ч.“ CARB072 Семинар „Подготовка на дипломна работа I ч CARB073 Стаж CARB081 Проект „Портфолио II ч.“ CARB082 Семинар „Подготовка на дипломна работа II ч.“ CARB083 Стаж: Анимационно кино CARB510 Приложна анимация I част CARB610 Приложна анимация II част CARB614 Компютърни технологии в анимацията CARB708 Компютърна 2D анимация І част CARB808 Компютърна 2D анимация ІІ част
 • ас. Весела Данчева-Богданова CARB072 Семинар „Подготовка на дипломна работа I ч CARB082 Семинар „Подготовка на дипломна работа II ч.“ CARB083 Стаж: Анимационно кино CARB119 Анимационният сценарий и съвременните интерпретации CARB300 Директни техники под камера CARB608 Абстрактен филм CARB719 Дигитална анимация (Adobe Animate) CARB810 Подготовка и финансиране на анимационен проект CASB543 Филмов монтаж
 • д-р Пенчо Кунчев CARB001 Анимационна стилистика CARB017 Създаване на анимационен типаж I част CARB101 Изобразителни възможности на анимационния филм CARB111 Създаване на анимационен типаж II част CARB551 Постановка на анимационния филм І част CARB661 Постановка на анимационния филм ІІ част CARB740 Анимационните техники преди компютъра
 • преп. Ангелина Василева CARB118 История на световната анимация - I част CARB218 История на световната анимация - II част
 • преп. Красимир Иванов CARB014 Основи на компютърната графика и анимация CARB062 Проект "Анимационни експерименти" CARB073 Стаж CARB410 Виртуално скулптиране
 • Боряна Матеева-Пенева CARB319 Българската анимационна школа - върхове и съвременни проекции - I част CARB419 Българската анимационна школа - върхове и съвременни проекции - II част CARB731 Анализ на анимационен филм
 • Велислава Господинова CARB003 Кинодраматургия и анимация CARB702 Изрезков филм (Cut outs) І част CARB802 Изрезков филм (Cut outs) ІI част
 • Иван Богданов CARB051 Практика „Анимационна работилница“ CARB061 Практика "Анимационно кино" CARB072 Семинар „Подготовка на дипломна работа I ч CARB073 Стаж CARB082 Семинар „Подготовка на дипломна работа II ч.“ CARB083 Стаж: Анимационно кино CARB320 Формата "Кратък филм" - І част CARB420 Формата "Кратък филм" - ІІ част CARB630 Митологичните същества, образи и мотиви в анимационната миниатюра CARB884 Текст, картина и звук в анимационното кино
 • Йоана Атанасова CARB102 Анимационното изкуство - азбука и първи стъпки CARB114 Език на анимационното изкуство CARB122 Основни етапи в създаването на анимационния филм CARB703 Сториборд и лейаут І част CARB803 Сториборд и лейаут ІІ част
 • Мариана Вълканова CARB606 Звуково и музикално оформление на анимационен филм
 • Мирослава Янкова CARB715 Анимация на персонажи (Autodesk Maya) I част CARB815 Анимация на персонажи (Autodesk Maya) II част
 • Стефан Войводов CARB106 Принципи на анимационното движение CARB308 Въведение в обемната анимация – I част CARB408 Въведение в обемната анимация – II част CARB706 Обемна анимация І част