Реклама

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра и др.; практически курсове като - Приложни аспекти на рекламата, Бизнес комуникативни умения, Медийна реклама, Основи на маркетинга, Екранна реклама, Фотографията в рекламата, Интегрирани маркетингови комуникации, Компютърни графични средства в рекламата и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Реклама
 • проф. Руси Маринов, д.н. GENB068 Комуникация и съвременно общество
 • проф. д-р Десислава Бошнакова ADVB705 Управление на организационната репутация GENB069 Публична реч и презентации
 • проф. д-р Мартин Канушев ADVB709 Социологически методи в рекламата GENB010A Обща социология
 • проф. д-р Росен Стоянов GENB068 Комуникация и съвременно общество
 • проф. д-р Светла Христова CINB118 Филмът като разказваческо изкуство - І част CINB218 Филмът като разказваческо изкуство - ІІ част
 • доц. д-р Албена Павлова ADVB203 Символика в рекламните изображения
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Елена Паспаланова GENB013A Увод в социалната психология
 • доц. д-р Енчо Найденов ADVB009 Фотографията в рекламата ADVB721 Проект: Реклама в действие
 • доц. д-р Илия Кожухаров ADVB721 Проект: Реклама в действие VACB718 Проект „Дизайн и брандинг “
 • доц. д-р Ирена Бокова ADVB104 Реклама и потребители - културни различия
 • доц. д-р Калина Христова ADVB305 Визуални средства ADVB615 Визуална корпоративна идентичност ADVB700 Художествено оформление на печатна реклама (Print Art Direction)
 • доц. д-р Кристиян Постаджиян ADVB012 Медийна реклама ADVB420 Интегрирани маркетингови комуникации ADVB520 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB521 Практика: Рекламна академия ADVB523 Работа по бриф ADVB620 Проект: Онлайн рекламна академия ADVB621 Практика: От идеята до крайния продукт ADVB701 Управление на взаимоотношенията с клиентите ADVB721 Проект: Реклама в действие ADVB723 Стаж ADVB800 Оформяне на портфолио и защита ADVB820 Семинар: Работа в рекламен отдел ADVB821 Семинар: Работа в рекламна агенция ADVB822 Стаж CASB764 Медиа планиране VACB718 Проект „Дизайн и брандинг “
 • доц. д-р Пенка Христова GENB013A Увод в социалната психология
 • доц. д-р Стефан Серезлиев CASB561 Творческият процес в рекламата и стандарти
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Боряна Минчева ADVB509 Графичният дизайн в рекламата ADVB614 Пространствен дизайн в рекламата
 • доц. Правда Кирова ADVB503 Сценарна работилница
 • гл. ас. д-р Боряна Гигова ADVB108 Сторителинг и копирайтинг ADVB523 Работа по бриф ADVB601 Копирайтинг ADVB605 Брандинг ADVB616 Стратегически бранд мениджмънт ADVB716 Дигитален брандинг ADVB800 Оформяне на портфолио и защита
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Даниела Кадийска ADVB105 Основни рекламни школи ADVB212 Рекламни практики ADVB520 Проект: Работа по бриф на ЕАСА ADVB521 Практика: Рекламна академия ADVB523 Работа по бриф ADVB607 Иновативни форми на рекламата ADVB620 Проект: Онлайн рекламна академия ADVB621 Практика: От идеята до крайния продукт ADVB721 Проект: Реклама в действие ADVB723 Стаж ADVB800 Оформяне на портфолио и защита ADVB820 Семинар: Работа в рекламен отдел ADVB821 Семинар: Работа в рекламна агенция ADVB822 Стаж CASB724 Рекламни фестивали VACB718 Проект „Дизайн и брандинг “
 • гл. ас. д-р Десислава Данкова ADVB705 Управление на организационната репутация GENB069 Публична реч и презентации
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова ADVB721 Проект: Реклама в действие VACB718 Проект „Дизайн и брандинг “
 • гл. ас. д-р Методи Коралов GENB013A Увод в социалната психология
 • ас. Весела Данчева-Богданова ADVB830 Анимация в рекламата
 • преп. Ангелина Василева ADVB508 Ефективните реклами: визуални модели и драматургични решения ADVB606 Визуалната комуникация в рекламата ADVB707 Дигиталният образ и визуалната комуникация в рекламата ADVB822 Стаж
 • Александра Стоименова-Атанасова ADVB301 Брифът в рекламата
 • Василиса Иванова   ADVB717 Стратегическо планиране
 • Василиса Иванова ADVB522 Бизнес отношения: клиент - агенция ADVB608 Основни принципи и практики в акаунтмениджмънта
 • Георги Малчев ADVB505 Кредибилност на рекламната комуникация ADVB800 Оформяне на портфолио и защита ADVB805 Онлайн рекламни кампании
 • Дорина Минковска ADVB202 Творчески техники в рекламата
 • Елена Колева ADVB501 Рекламни изследвания
 • Ивайло Саралийски ADVB409 Реклама и векторен дизайн (Adobe Illustrator)
 • Иван Христов ADVB406 Психологически тактики за въздействие в рекламата ADVB407 Потребителски инсайт ADVB523 Работа по бриф ADVB603 Художествено оформление (Art Direktor) ADVB719 Корпоративна социална отговорност ADVB800 Оформяне на портфолио и защита
 • Надежда Павлова - Иванова ADVB107 Обработка и създаване на рекламни изображение (Photoshop) – I част ADVB211 Обработка и създаване на рекламни изображения (Photoshop) - ІI част ADVB502 Компютърно оформление на печатни издания (In Design)
 • Николай Тинков ADVB004 Основи на маркетинга ADVB522 Бизнес отношения: клиент - агенция ADVB715 Рекламни казуси и практики ADVB809 Изграждане на работодателски бранд