Управление на бизнеса и предприемачество

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Основи на правото, Държавно и публично управление, Общество, икономика и бизнес, Въведение в административни теории и системи, Потребителско поведение и жизнен стандарт; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Концептуални и практически основи на предприемачеството, Основи на стопанското управление, Основи на маркетинга, Организационно поведение и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество
 • проф. д-р Веселин Методиев BUBB300 Институционален мениджмънт
 • проф. д-р Веселина Манева BAEB032 Основи на правото
 • проф. д-р Димитър Николов BABB843 Управление на проекти BUBB705 Данъци и данъчна политика
 • проф. д-р Екатерина Михайлова BUBB401 Правни анализи
 • проф. д-р Елена Благоева ADMB041 Управленска етика ADMB834 Политики на ЕС
 • проф. д-р Иван Боевски GENB071 Предприемачество
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BABB517 Теория на организацията BABB566 Семинар: Еволюция на управленското мислене и практики BABB567 Семинар: Тренинг по лидерство и предприемачество BABB667 Семинар: Предприемачество и бизнес BABB843 Управление на проекти BABB866 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BAEB006 Основи на стопанското управление BUBB600 Евристични методи и управленски решения
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMB025 Икономически избор и предприемаческа култура BAEB029 Местна власт и икономическо развитие GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация GENB015 Държавно и публично управление
 • проф. д-р Стефан Стефанов BUBB101 Принципи на микроикономиката BUBB201 Принципи на макроикономиката
 • проф. Здравко Гъргаров BABB545 Управление на маркетинговата дейност BAEB010 Основи на маркетинга BUBB650 Международен маркетинг
 • доц. д-р Албена Павлова ADMB025 Икономически избор и предприемаческа култура ADMB313 Административни комуникации
 • доц. д-р Александър Вълков BABB604 Производствен мениджмънт
 • доц. д-р Ангел Георгиев BABB646 Предприемачество и бизнес BABB704 Управление на иновационния процес BABB728 Риск мениджмънт
 • доц. д-р Ботьо Захаринов BUBB402 Управление на ресурси
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов BABB507 Компютърни приложения в бизнеса
 • доц. д-р Виктор Аврамов BABB517 Теория на организацията BABB537 Управление на промените BABB567 Семинар: Тренинг по лидерство и предприемачество BABB666 Семинар: Дебатът "Акционери и заинтересовани страни" BABB667 Семинар: Предприемачество и бизнес BUBB105 Икономически основи на бизнеса BUBB400 Стратегии за управление на бизнеса BUBB546 Теория на игрите и приложения в бизнеса BUBB600 Евристични методи и управленски решения
 • доц. д-р Георги Пеев GENB073 Въведение в административни теории и системи
 • доц. д-р Димитър Панайотов BABB502 Организационно поведение BABB567 Семинар: Тренинг по лидерство и предприемачество BABB766 Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса BUBB809 Лидерство, предприемачество и фирмена култура
 • доц. д-р Елмира Банчева BABB567 Семинар: Тренинг по лидерство и предприемачество BUBB600 Евристични методи и управленски решения BUBB619 Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Емил Калчев BUBB705 Данъци и данъчна политика GENB071 Предприемачество
 • доц. д-р Ирена Николова BUBB817 Управление на малкия и среден бизнес
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BUBB301 Бизнес планиране
 • доц. д-р Кирил Радев BABB604 Производствен мениджмънт BABB668 Практика: Учебно-тренировъчна фирма BABB700 Стратегически мениджмънт BABB703 Бизнес анализ BABB768 Стаж по бизнес администрация - І BABB868 Стаж по бизнес администрация - ІІ BUBB500 Конкурентоспособност и иновации BUBB803 Системи за управление на качеството
 • доц. д-р Мария Иванова BABB668 Практика: Учебно-тренировъчна фирма BABB768 Стаж по бизнес администрация - І
 • доц. д-р Мария Николова BUBB801 Предприемачество в Е-бизнеса
 • доц. д-р Милена Караилиева BABB668 Практика: Учебно-тренировъчна фирма BABB768 Стаж по бизнес администрация - І BABB868 Стаж по бизнес администрация - ІІ BUBB619 Управление на човешкия капитал
 • доц. д-р Михаил Михайлов BABB700 Стратегически мениджмънт BUBB400 Стратегии за управление на бизнеса
 • доц. д-р Надя Маринова BABB545 Управление на маркетинговата дейност BABB566 Семинар: Еволюция на управленското мислене и практики BABB568 Практика по бизнес администрация BABB768 Стаж по бизнес администрация - І BABB866 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BABB868 Стаж по бизнес администрация - ІІ BAEB010 Основи на маркетинга BUBB650 Международен маркетинг BUBB801 Предприемачество в Е-бизнеса
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BABB542 Институционална икономика BABB566 Семинар: Еволюция на управленското мислене и практики BABB666 Семинар: Дебатът "Акционери и заинтересовани страни" BABB867 Семинар: Успешни бизнес модели и предприемачески профили BAEB020 Икономически теории и експериментална икономика BUBB104 Концептуални и практически основи на предприемачеството BUBB618 Отчетност на корпоративната социална отговорност BUBB703 Социално предприемачество
 • доц. д-р Пламен Илиев BABB536 Счетоводство на предприятието
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB011 Въведение във финансите BUBB825 Банково обслужване на бизнеса
 • доц. д-р Соня Алексиева BUBB708 Рекламна политика
 • доц. д-р Станислава Георгиева BABB536 Счетоводство на предприятието BAEB007 Основи на счетоводството
 • доц. д-р Теодора Ризова BABB668 Практика: Учебно-тренировъчна фирма BABB768 Стаж по бизнес администрация - І
 • доц. д-р Юлиана Василева BABB646 Предприемачество и бизнес BABB667 Семинар: Предприемачество и бизнес BABB704 Управление на иновационния процес BABB866 Семинар: Разработване и реализация на проектна идея BUBB500 Конкурентоспособност и иновации
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMB004 Гражданско общество и неправителствен сектор GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • гл. ас. д-р Александър Пожарлиев BABB766 Семинар: Групова динамика и стратегическо мислене в бизнеса
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов GENB073 Въведение в административни теории и системи
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева BABB842 Ценова политика BUBB709 Контролинг системи
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева BABB728 Риск мениджмънт BABB768 Стаж по бизнес администрация - І BABB868 Стаж по бизнес администрация - ІІ BUBB101 Принципи на микроикономиката BUBB105 Икономически основи на бизнеса BUBB505 Финансиране на бизнеса и иновациите
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BUBB101 Принципи на микроикономиката BUBB201 Принципи на макроикономиката
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BUBB301 Бизнес планиране
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMB041 Управленска етика
 • гл. ас. д-р Милена Караджова GENB015 Държавно и публично управление
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов BAEB035 Икономическа (бизнес) статистика
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BUBB708 Рекламна политика
 • д-р Росица Цанкова BABB628 Бизнес право
 • Карина Симова BAEB007 Основи на счетоводството
 • Мина Костова BABB517 Теория на организацията BABB537 Управление на промените BABB568 Практика по бизнес администрация BABB767 Семинар: Корпоративно управление и организационна промяна
 • Цанко Донков   BUBB809 Лидерство, предприемачество и фирмена култура