Биология - обща и приложна

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове – Основи на биологията, Химия за биолози , Физика и астрономия, Математика и др.; общообразователни и специализирани курсове в областта на природните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в тясно профилирани курсове към програмата и извънаудиторни практически занятия. През четвъртата година програмата предлага две специализации – Обща биология и Микробиология, които дават на студентите висока професионална квалификация.

прочети още
Биология - обща и приложна