Кино и телевизия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща: общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Естетика и теория на изкуството, Обща история на изобразителното изкуство, Композиция във визуалните изкуства, Култура и семиотика, Човешката култура, Митология и религия, Изкуството на театъра, Български език - четене и писане; Науки за Земята и природната среда; практически курсове като - Основни компоненти на изображението, Изразни средства на оператора в киното и телевизията, Практически аспекти на дигиталния монтаж, Принципи и технология на визията в киното и телевизията, Специфика на снимачната дейност, Филмов анализ, Приложни аспекти на филмовата и телевизионната режисура, Кинодраматургия, Операторски техники за изграждане на художествено изображение; практически семинари като - Усвояване на първоначални операторски техники, Операторски техники при работа в натура, Технология на игралното кино, Работа в телевизионен студиен комплекс. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. През четвъртата година програмата предлага три специализации, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Кино и телевизия
 • проф. Иван Маразов, д.н. GENB030 История на изобразителното изкуство
 • проф. Петя Александрова, д.н. CASB654 Българско кино CINB207 Исторически практики в световното кино GENB075 Киното като универсален език
 • проф. д-р Васил Гарнизов CINB301 Визуална антропология
 • проф. д-р Георг Краев GENB026 Човешката култура
 • проф. д-р Емилия Стоева CINB736 Цифрово филмопроизводство І част
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Пламен Бочков GENB021 Митология и религия
 • проф. д-р Светла Христова CINB118 Филмът като разказваческо изкуство - І част CINB218 Филмът като разказваческо изкуство - ІІ част CINB702 Подготовка за дипломен проект І част CINB780 Стаж по кинодраматургия CINB802 Подготовка за дипломен проект ІІ част CINB880 Стаж (сценарий
 • проф. д-р Тома Томов GENB058 Въведение в християнството
 • проф. Георги Дюлгеров CASB936 Киноезикът на игралното кино - сравнителен анализ
 • проф. Людмил Христов CINB001 Основни компоненти на изображението CINB003 Принципи и технология на визията в киното и телевизията CINB110 Практически семинар: "Усвояване на първоначални операторски техники" CINB210 Практически семинар: "Операторски техники при работа в натура" CINB401 Операторски техники за изграждане на художествено изображение CINB555 Практика "Зимна школа" CINB655 Практика "Лятна школа" CINB777 Стаж по операторство CINB888 Стаж (игрален филм - студийна операторска практика)
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Елизавета Боева CINB741 Създаване на режисьорски стил (I част) CINB742 Създаване на режисьорски стил (II част) CINB771 Изкуството на киносериалите (I част) CINB772 Изкуството на киносериалите (II част)
 • доц. д-р Енчо Найденов CINB744 Светлината в практиката част 1 CINB844 Светлината в практиката част 2
 • доц. д-р Ирена Бокова CINB301 Визуална антропология
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB021 Митология и религия
 • доц. д-р Теодор Леков GENB021 Митология и религия
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Боряна Минчева CASB754 Филмова пластика и сценография CINB705 Изграждане на цялостен образ в киносценографията
 • доц. Правда Кирова CASB408 Сценарият - от замисъла до реализацията CINB212 Драматургия на късите форми в киното и телевизията
 • гл. ас. д-р Богомил Калинов CINB501 Документално и научнопопулярно кино І част CINB556 Проект "Сценарий за документален филм" CINB601 Документално и научно-популярно кино ІІ част CINB728 Писане на сценарий за жанров нискобюджетен филм I част CINB738 Писане на сценарий за жанров нискобюджетен филм II част CINB767 Семинар „Филмопроизводство“ CINB768 Проект „Предснимачен период - игрален филм“ CINB808 Постпродукция в киното и телевизията CINB809 Режисьорски методи на работа в практиката CINB819 Създаване на трейлър CINB867 Семинар „ТВ и шоупрограми“ CINB868 Проект „Снимачен период - игрален филм“
 • гл. ас. д-р Борислава Димова CINB113 Телевизионна режисура - I част CINB213 Телевизионна режисура - II част CINB313 Телевизионна режисура - III част CINB410 Работа в телевизионен студиен комплекс CINB413 Телевизионна режисура - IV част CINB656 Проект "Документален филм" CINB768 Проект „Предснимачен период - игрален филм“ CINB867 Семинар „ТВ и шоупрограми“
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Николай Милев CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията CINB004 Специфика на снимачната дейност CINB103 Практически аспекти на дигиталния монтаж - I част CINB123 Практически аспекти на дигиталния монтаж - II част CINB503 Филмово и телевизионно операторство CINB656 Проект "Документален филм" CINB732 Студийна операторска практика І част CINB733 Системи за изграждане и възпроизвеждане на изображението І част CINB766 Стаж по режисура CINB767 Семинар „Филмопроизводство“ CINB768 Проект „Предснимачен период - игрален филм“ CINB777 Стаж по операторство CINB788 Стаж по монтаж CINB832 Системи за изграждане и възпроизводство на изображението ІІ част CINB835 Студийна операторска практика ІІ част CINB866 Стаж (асистент режисьор на игрален/документален филм или тв предаване) CINB867 Семинар „ТВ и шоупрограми“ CINB868 Проект „Снимачен период - игрален филм“ CINB885 Стаж (игрален филм - режисура на монтажа) CINB888 Стаж (игрален филм - студийна операторска практика)
 • ас. д-р Слава Янакиева CINB508 Кино и музика CINB703 Практически аспекти на кинодраматургията Iчаст CINB803 Практически аспекти на кинодраматургията IIчаст CINB827 Краят на света в киното
 • д-р Антония Милчева CINB010 Основни принципи на монтажа CINB704 Режисьорска интерпретация на драматургичен материал с актьори I част CINB723 Българско кино-есенен семинар CINB767 Семинар „Филмопроизводство“ CINB804 Режисьорска интерпретация на драматургичен материал с актьори II част CINB823 Българско кино-пролетен семинар CINB868 Проект „Снимачен период - игрален филм“
 • преп. Ангелина Василева CASB911 Жанрове в киното и телевизията-приложни аспекти CINB008 Филмов анализ CINB520 Филмов семинар-І част CINB620 Филмов семинар-ІІ част CINB712 Екранизирани класически литературни произведения І част CINB713 Психология на характера и драматургичните решения във филма І част CINB715 Световната класическа литература и киното I част CINB718 Екранизирани класически литературни произведения ІІ част CINB780 Стаж по кинодраматургия CINB815 Световната класическа литература и киното II част
 • Богомил Цветанов Калинов   CINB700 Режисура на игрален филм I част CINB800 Режисура на игрален филм II част
 • Борис Пинтев CINB204 Репортажът и документалистиката в телевизията - I част CINB224 Репортажът и документалистиката в телевизията - II част
 • Виктория Петрова CINB320 Телевизионен нюзрум - I част CINB420 Телевизионен нюзрум - II част
 • Виктория Радославова CINB761 Режисура на монтажа І част CINB762 Компютърен монтаж (Adobe premiere) І част CINB861 Режисура на монтажа ІІ част CINB862 Компютърен монтаж (Adobe premiere) ІІ част
 • Димитър Коцев   CINB505 Кино режисура
 • Димитър Коцев CINB821 Сценарно писане и развитие
 • Донка Иванова CINB765 Монтаж на документални форми CINB814 Монтаж на игрални форми
 • Емил Иванов CINB506 Основи на звукозаписа в киното и телевизията CINB606 Звуков дизайн-постпродукция
 • Красимира Борисова CASB713 Сенситометрия и лабораторна обработка
 • Любомир Балабанов   CINB724 Колор грейдинг и фин монтаж
 • Мариана Вълканова CASB553 Звуково и музикално оформление на кино и телевизионни творби CINB764 Музикален и звуков дизайн
 • Мартин Балкански   CINB773 Практически кинематографични упражнения
 • Мартин Чичов CINB736 Цифрово филмопроизводство І част CINB836 Цифрово филмопроизводство ІІ част
 • Николай Илиев CINB215 Приложни аспекти на филмовата режисура - I част CINB225 Приложни аспекти на филмовата режисура - II част CINB310 Технология на игралното кино
 • Николай Стоичков CASB852 Продуцентство в киното и телевизията
 • Радослав Бадов CINB604 Операторски похвати и техники CINB733 Системи за изграждане и възпроизвеждане на изображението І част CINB832 Системи за изграждане и възпроизводство на изображението ІІ част
 • Светослав Драганов CINB716 Драматургия на документален филм І част CINB721 Драматургия на документален филм ІІ част
 • Силвестър Йорданов CINB731 Изграждане на композиционни и изобразителни решения І част CINB831 Изграждане на композиционни и изобразителни решения ІІ част
 • Станимира Сталева CINB706 Маркетинг на филмовия продукт
 • Стефан Бояджиев CINB807 Дигитална постпродукция