Телекомуникации и компютърни технологии

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Телекомуникации и компютърни технологии
 • проф. д-р Иван Драганов TCMB723 Бизнес планиране и управление на телевизионен канал TCMB797 Проект: Програмиране и управленска структура на телевизионен канал
 • доц. д-р Анушка Станчева TCMB320 Право и стандарти за телекомуникации TCMB700 Съвременни мрежи за радио и телевизионно разпръскване TCMB907 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти TCMB996 Проект: Телекомуникационни технологии и стандарти
 • доц. д-р Васил Къдрев SDEB007 Проект "Управление на ИТ услуги" (Project "Hands on IT Service Management) TCMB132 Конвергенция на информационните технологии и високотехнологичните комуникации в мрежите на бъдещето TCMB898 Семинар по телекомуникационни системи и технологии
 • доц. д-р Георги Петров SDEB022 Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT) SDEB026 Проект "Дисруптивни иновации в ИКТ" (Project "Disruptive Innovations in ICT") TCMB998 Проект: IP базирани мрежи и технологии TCMB999 Проект по вградени системи и разпределени приложения
 • доц. д-р Полина Михова SDEB006 Проект "ИКТ ключови умения" (Project "ICT Essentials")
 • доц. д-р Росен Пасарелски TCMB006 Въвдение в компютърните и комуникационни системи TCMB117 Инсталиране и поддръжка на WEB сайтове TCMB315 Приложен софтуер за компютърни и телекомуникационни системи TCMB898 Семинар по телекомуникационни системи и технологии TCMB997 Проект по асемблиране компютърни конфигурации TCMB998 Проект: IP базирани мрежи и технологии
 • доц. д-р Станислав Иванов DIHB011 Проект "Модели на реалистична визуализация" (Realistic Visualization Models)
 • гл. ас. д-р Йоана Иванова SDEB006 Проект "ИКТ ключови умения" (Project "ICT Essentials") TCMB116 Дизайн с Cad/Cam и 3D печат TCMB767 3D дизайн за виртуални среди
 • гл. ас. д-р Николай Милованов SDEB005 Проект "Център за обслужване на клиенти - технологични умения" (Project "Client Innovation Center - Tech Skills")
 • гл. ас. д-р Тереза Стефанова TCMB022 Комуникационни аудио устройства и системи TCMB999 Проект по вградени системи и разпределени приложения
 • д-р Людмил Дуриданов DIHB013 Проект "Анимацията като средство за екипно обучение" (Animation as a Participative Tool of Education)
 • Валери Кавалски SDEB005 Проект "Център за обслужване на клиенти - технологични умения" (Project "Client Innovation Center - Tech Skills")
 • Делян Керемедчиев CSCB688 Скриптови езици за Интернет (PHP) CSCB698 Проект: Скриптови езици
 • Явор Ганчев SDEB007 Проект "Управление на ИТ услуги" (Project "Hands on IT Service Management)