Уеб дизайн и графична реклама

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама
 • проф. д-р Борис Сергинов WEBB508 Въведение в уеб дизайна и рекламата WEBB902 Проект: Въведение в уеб дизайна и рекламата WEBB910 Проект: Съвременни концепции в дизайна
 • доц. д-р Георги Петров WEBB502 Създаване на уеб страници HTML WEBB608 Креативност и дизайн процес WEBB701 Динамика в уеб – JAVA script WEBB707 Създаване на Уеб платформи за изкуство WEBB803 Уеб форми и функционалност WEBB906 Проект: Креативност и дизайн процес WEBB911 Проект: Създаване на уеб страници HTML WEBB913 Проект: JAVA script WEBB915 Проект: Уеб форми и функционалност WEBB916 Проект: Уеб платформа за изкуство
 • доц. д-р Софрони Върбев WEBB620 Проект: Предпечат
 • доц. д-р Яна Дворецка WEBB905 Проект: Дизайн на книга и печатни материали
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. WEBB907 Проект: Дизайн за потребителя WEBB908 Проект: Символи и знаци в дизайна – І част
 • гл. ас. д-р Евелина Гебрева WEBB908 Проект: Символи и знаци в дизайна – І част WEBB910 Проект: Съвременни концепции в дизайна
 • гл. ас. д-р Лиляна Караджова WEBB903 Проект: Фотография в рекламния дизайн
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров WEBB504 Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator WEBB901 Проект: Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов WEBB502 Създаване на уеб страници HTML WEBB911 Проект: Създаване на уеб страници HTML
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова WEBB805 Мениджмънт на рекламния дизайн WEBB909 Проект: Мениджмънт на рекламния дизайн
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов WEBB809 Дизайн на печатни и уеб продукти WEBB914 Проект: Дизайн на печатни и уеб продукти
 • ас. д-р Петко Якимов WEBB707 Създаване на Уеб платформи за изкуство WEBB916 Проект: Уеб платформа за изкуство
 • ас. Мария Миличин WEBB603 Цветът в дизайна и рекламата WEBB619 Проект: Цветът в дизайна и рекламата
 • д-р Евгения Цанкова WEBB603 Цветът в дизайна и рекламата WEBB619 Проект: Цветът в дизайна и рекламата
 • д-р Кремена Георгиева WEBB805 Мениджмънт на рекламния дизайн WEBB909 Проект: Мениджмънт на рекламния дизайн
 • д-р Людмил Дуриданов WEBB705 Дизайн за потребителя WEBB907 Проект: Дизайн за потребителя
 • Елена Вутова WEBB607 Дизайн на книга и печатни материали
 • Мария Тасева WEBB809 Дизайн на печатни и уеб продукти WEBB914 Проект: Дизайн на печатни и уеб продукти
 • Милко Александров WEBB902 Проект: Въведение в уеб дизайна и рекламата
 • Тереза Тасева WEBB504 Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator WEBB901 Проект: Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator