Управление на туризма

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Управление на туризма
  • проф. д-р Манол Рибов BATB634 Конкурентоспособност на туристическия продукт
  • доц. д-р Ангел Георгиев BUTB900 Предприемачество и малък бизнес в туризма
  • доц. д-р Ирена Емилова BAEB013 Въведение в туризма BATB100 Проект: Туристическа дестинация BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB528 Семинар: Туристическа политика BATB536 Туроператорска и турагентска дейност BATB549 Семинар: Въведение в туризма BATB759 Проект:Туроператорска и агентска дейност в туризма BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие BUTB301 Туристически дестинации BUTB603 Семинар: Иновации в туризма II част
  • доц. д-р Милена Караилиева BAEB014 Туристически ресурси BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB110 Проект: Туристически ресурси BATB535 Управление на туризма BATB605 Психология и туристическо поведение BATB629 Практика: Анализ и оценка на конкурентноспособността в туризма BATB634 Конкурентоспособност на туристическия продукт BATB664 Управление на човешкия потенциал в туризма BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие BUTB410 Проект: Управление на туризма
  • доц. д-р Михаил Михайлов BATB535 Управление на туризма
  • доц. д-р Соня Алексиева BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB735 Хотелиерство и ресторантьорство BATB765 Проект: Хотелиерство и ресторантьорство BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие
  • доц. д-р Теодора Ризова BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие
  • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BATB108 Проект: Анализ на туристическа организация BATB559 Семинар: Икономика на туристическия бизнес BATB629 Практика: Анализ и оценка на конкурентноспособността в туризма BATB869 Проект: Организационно развитие на туристическо предприятие BUTB603 Семинар: Иновации в туризма II част
  • Жулиета Серафимова BUTB603 Семинар: Иновации в туризма II част