Визуална естетика

Кратко представяне на програмата:

След първа година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Визуална естетика
 • проф. д-р Димитър Вацов PHIB009 Условия на познанието и езика PHIB522 Проект "Малки изследователски проекти по философия - I част" PHIB527 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (1 част) PHIB528 Образ и метафора PHIB644 Проект “Образ и метафора” PHIB645 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (2 част) PHIB764 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (3 част) PHIB872 Изкуство и критика PHIB875 Семинар “Изкуство и критика” PHIB877 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (4 част)
 • проф. д-р Лидия Денкова PHIB526 Семинар: Естетика на погледа и репрезентация PHIB527 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (1 част) PHIB638 Философска естетика PHIB645 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (2 част) PHIB764 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (3 част) PHIB877 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (4 част)
 • проф. д-р Христо Тодоров PHIB645 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (2 част) PHIB873 Ad hoc курс: Основни понятия PHIB876 Проект: “Ad hoc курс: Основни понятия” PHIB877 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (4 част)
 • доц. д-р Илия Кожухаров PHIB527 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (1 част) PHIB645 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (2 част) PHIB764 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (3 част) PHIB877 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (4 част) VACB706 Визуално моделиране дизайн VACB709 Проект: Визуално моделиране дизайн
 • доц. д-р Теодора Карамелска PHIB527 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (1 част) PHIB764 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (3 част) SOCB508 Проект: “Говорещи образи в градска среда” SOCB552 Социология на изкуството
 • доц. д-р Ясен Захариев PHIB527 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (1 част) PHIB645 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (2 част) PHIB747 Философия и естетика на архитектурата PHIB763 Семинар “Философия и естетика на архитектурата” PHIB877 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (4 част)
 • доц. Христо Добаров CASB530 Перспектива PHIB527 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (1 част) VACB540 Проект: Перспектива
 • гл. ас. д-р Владимир Маринов PHIB645 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (2 част) PHIB764 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (3 част) PHIB871 Културни кодове във визуалните изкуства PHIB874 Семинар “Ателие по визуална митология” PHIB877 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (4 част)
 • гл. ас. д-р Захарина Петрова-Проданова VACB616 Шрифт и калиграфия в графичния дизайн ІІ част
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHIB527 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (1 част) PHIB645 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (2 част) PHIB746 Естетика на пространството PHIB747 Философия и естетика на архитектурата PHIB762 Проект: Изкуство и пространство PHIB763 Семинар “Философия и естетика на архитектурата” PHIB877 Проект: Визуална или Виртуална естетика – предизвикателства в ерата на новите технологии, VR и Изкуствения интелект (4 част)
 • Захарина Петрова   VACB642 Проект: Шрифт