Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложeн английски език за администрация и управление (на английски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. LEAB165 Проект: Институции и международни отношения LEAB177 Институции и международни отношения (на английски език)
 • проф. Стефан Попов, д.н. LEAB302 Проектът – понятие за проект, проектно предложение, проектно управление
 • доц. д-р Венета Сиракова LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Елена Савова LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Ирина Георгиева LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Мария Нейкова LEAB019 Английски език за администрацията (на английски език) LEAB048 Решаване на казуси (на английски език) LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB091 Синтез и редактиране (на английски език) LEAB117 Културна история на Европа (на английски език) LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • доц. д-р Мария Стамболиева LEAB001 Увод в строежа на езика (на английски език) LEAB029 Професионална кореспонденция (на английски език) LEAB038 Английски език за бизнеса (на английски език) LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB117 Културна история на Европа (на английски език) LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB155 Проект: Извличане на колокации LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB159 Проект: Лаборатория за езикови технологии: Създаване на терминологични бази данни LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB163 Проект: Работно място на преводача - част I LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB167 Проект: Работно място на преводача - част II
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LEAB057 Основи на правото (на английски език)
 • доц. д-р Татяна Фед LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • гл. ас. д-р Даниела Александрова LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса.
 • гл. ас. д-р Емануела Чичова LEAB163 Проект: Работно място на преводача - част I
 • гл. ас. д-р Живко Минков LEAB165 Проект: Институции и международни отношения LEAB177 Институции и международни отношения (на английски език)
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева LEAB165 Проект: Институции и международни отношения LEAB177 Институции и международни отношения (на английски език)
 • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB165 Проект: Институции и международни отношения
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи LEAB166 Проект: Синтез и редактиране LEAB167 Проект: Работно място на преводача - част II
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева LEAB038 Английски език за бизнеса (на английски език) LEAB048 Решаване на казуси (на английски език) LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език) LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси LEAB158 Проект: "Странознание" LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB162 Проект: Учебен семинар LEAB166 Проект: Синтез и редактиране
 • гл. ас. д-р Невена Димова LEAB043 Икономическа география (на английски език)
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева LEAB165 Проект: Институции и международни отношения LEAB177 Институции и международни отношения (на английски език)
 • гл. ас. д-р Росица Генчева LEAB043 Икономическа география (на английски език)
 • гл. ас. Анелия Ламбова LEAB152 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове" LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB156 Проект: Терминология в бизнеса. LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси
 • ас. Петко Стайнов LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език)
 • д-р Тодор Лазаров LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език)
 • преп. Анжела Ангелова LEAB153 Проект:"Езикът на администрацията"
 • преп. Валентина Славова LEAB154 Проект: "Професионална кореспонденция" LEAB157 Проект: Терминология в управлението на човешките ресурси
 • преп. Камелия Джурелова LEAB158 Проект: "Странознание"
 • преп. Любка Славова LEAB161 Проект: "Културна история на Европа"
 • преп. Нора Кръстева LEAB160 Проект: "Специализиран превод" LEAB161 Проект: "Културна история на Европа" LEAB164 Проект: Успоредяване на административни документи
 • преп. Свилена Джурковска LEAB158 Проект: "Странознание"