Счетоводство и контролинг ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Счетоводство и контролинг ДО
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев BAEB301D Основи на стопанското управление
 • проф. д-р Снежанка Башева BAEB304D Основи на счетоводството
 • доц. д-р Емил Калчев BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BASB716D Разработване на проект III
 • доц. д-р Пламен Илиев BAEB685D Финансов одит BAMB815D Разработване на проект IV BASB515D Разработване на проект I BASB604D Основи на контролинга BASB615D Разработване на проект II BASB636D Одиторски стандарти BASB821D Семинар: Измами и злоупотреби във финансовото управление
 • доц. д-р Ренета Димитрова BASB716D Разработване на проект III BASB801D Финансово планиране и бюджетиране
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB581D Финансово счетоводство І част BAEB681D Финансово счетоводство ІІ част BAEB876D Счетоводно отчитане на външнотърговските сделки BAFB535D Проект: Методология на счетоводството BAFB615D Проект: Разработване на модел на счетоводна политика BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..) BAMB815D Разработване на проект IV BASB520D Практика I част BASB615D Разработване на проект II BASB620D Практика II част
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAFB716D Проект: Разработване на процедури за вътрешен контрол BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..) BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни
 • гл. ас. д-р Нигохос Канарян BASB620D Практика II част
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева BAMB201D Социална и солидарна икономика
 • гл. ас. д-р Ралица Димитрова BAFB702D Фирмен финансов анализ BAFB815D Проект: Анализ на финансов отчет (по примера на..) BASB716D Разработване на проект III BASB801D Финансово планиране и бюджетиране
 • д-р Мариета Станчева BASB701D Национални счетоводни стандарти