Керамика, порцелан и 3D керамични форми

Кратко представяне на програмата:

Кратко представяне на програмата:

Майнър програма "Керамика, порцелан и 3D керамични форми" представя керамичното пластично изкуство чрез дигитални и класически методи в посока създаване на съвременни форми с препратки към: декоративно-пластичната керамика, скулптурата, архитектурата, инсталациите, пърформънс обектите, колажите, интериорните и екстериорни пластични разработки, както и 3D пластични композиции. Студентите се насърчават да развиват технически умения в посока класическо, съвременно и модерно изкуство.

През периода на обучение, единствено в НБУ, студентите по керамика и порцелан, ще могат да изучават традиционни точарски техники, които до моментана не присъстват в образователните програми на другите висши учебни заведения.

Програмата е особено уникална в представянето на артистичната керамика в една модерна визия, при която класически практики се съчетават с компютърни и дигитални технологии (3D принтер). Този начин на съвместяване на различни изразни средства в един цялостен съвременен продукт на базата на керамиката и порцеланът е иновативен за България, като за първи път се прилага в обучението на студентите по керамика и порцелан в НБУ.

Майнър програмата включва работа с различни изразни средства в съчетание с керамика и порцелан, което я рамкира като пластично изкуство от нов тип, с модерна и съвременна визия.

Програмата предлага специализации или стажове по керамика, порцелан и компютърно проектиране в УПИЗ или във фирми по договор в България и чужбина.

Изложбите, стажовете и стипендиите са един от основните стимули в обучението на студентите от програмата.

прочети още
Керамика, порцелан и 3D керамични форми
  • проф. д-р Моника Попова VIPB907 Керамика VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част VIPB918 Керамика и порцелан VIPB929 Леене и формообразуване във фината керамика I част VIPB932 Колажни техники върху керамика и порцелан I част VIPB939 Керамика и порцелан. Смесени техники VIPB940 Леене и формообразуване във фината керамика II част VIPB958 Проект по технология на керамиката и порцелана VIPB960 Проект: Керамика порцелан- съвременни форми VIPB961 Проект: "Точарски техники в съвременната керамика" VIPB962 Проект: Ротация, лене и формообразуване във фирма по договор или в УПИЗ - 1 част VIPB963 Проект: Леене и формообразуване във фината керамика - 1 част VIPB965 Проект: порцелан и точарски техники в УПИЗ и фирма по Договор VIPB966 Проект: Ротация, лене и формообразуване във фирма по договор или в УПИЗ - 2 част VIPB967 Проект: Леене и формообразуване във фината керамика - 2 част VIPB969 Проект: Фотографски техники върху порцеланови повърхности VIPB972 Проект: Леене и формообразуване във фината керамика 3-та част VIPB975 Проект: Бижутерство (керамика и порцелан)
  • доц. д-р Венцислав Занков VIPB959 Проект: Скулптура - 1 част VIPB964 Проект: Скулптура - 2 част VIPB968 Проект: Скулптура - 3 част VIPB974 Проект: Скулптура - 4 част
  • доц. д-р Илия Кожухаров VIPB911 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част
  • гл. ас. д-р Петьо Будаков VIPB941 Дигитални технологии в керамиката и порцелана II част
  • ас. д-р Виолета Заранкова VIPB911 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана I част VIPB919 Компютърно проектиране в керамиката и порцелана II част VIPB929 Леене и формообразуване във фината керамика I част VIPB930 Дигитални технологии в керамиката и порцелана I част
  • д-р Надя Текнеджиева VIPB969 Проект: Фотографски техники върху порцеланови повърхности
  • Атанас Гаджев VIPB910 Технология на керамиката и порцелана I част
  • Виолета Заранкова   VIPB960 Проект: Керамика порцелан- съвременни форми VIPB963 Проект: Леене и формообразуване във фината керамика - 1 част VIPB967 Проект: Леене и формообразуване във фината керамика - 2 част VIPB972 Проект: Леене и формообразуване във фината керамика 3-та част VIPB975 Проект: Бижутерство (керамика и порцелан)
  • Методи Попов VIPB916 Точарски техники в съвременната керамика VIPB973 Проект: Ротационно формообразуване