Стъклото в изкуството и дизайна

Кратко представяне на програмата:

Студентите получават възможност да реализират проекти в различни техники на стъклото. Програмата изгражда теоретични и практически умения. Обучението изгражда своеобразна симбиоза между дизайн и изкуство. Студентите се запознават с история на стъклото в дизайна, архитектурата и изкуството, което предоставя широк спектър от знания. Интересите на студентите в други области служат за вдъхновение за създаване на произведения от стъкло и в развитието им като автори. Креативното мислене се развива чрез разрешаването на множество практични проблематики. Студентите се запознават със стъклопластиката, витражите, рисуваното стъкло, мозайката и др. Ежегодно се организират стажове в България и Чехия, където студентите придобиват знания за производството и възможностите в областта на духаното и лято стъкло. В програмата се проектират и създават творби в материал и се опознават изкуството и дизайна от материала стъкло. Студентите участват в изложби, което развива организационните и кураторските им умения. Познанията за технологиите и обработките в областта, предоставят възможността знанията да бъдат приложени от студентите в различните специалности и да бъдат полезни в бъдещата им професионална насоченост.

прочети още
Стъклото в изкуството и дизайна
  • доц. д-р Константин Вълчев VIPB216 Проект по стъклопластика VIPB218 Проект за витраж VIPB432 Проект: стъклопластика VIPB433 Проект: Мозайка от стъкло VIPB434 Проект: Проучване за технологии в стъклото VIPB435 Практика в стъкларско предприятие VIPB436 Проект "Стъклопластика 2 част" VIPB437 Проект "Технология на стъклото - 2 част" VIPB438 Проект "Стъклото в дизайна" VIPB439 Проект "Стъклопис" VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис VIPB525 Стъклото в дизайна VIPB532 Стъклопластика - І част VIPB553 Проект "Стъкло в архитектурата" VIPB554 Проект "Изработване на мозайка (витраж) от стъкло" VIPB629 Рисуване върху стъкло VIPB632 Стъклопластика - ІІ част VIPB729 Витражни техники - І част VIPB732 Стъклопластика - ІІІ част VIPB740 Проект: Стъклопластика - III част VIPB825 Техники и технологии за реставрация на витражи и мозайка от стъкло VIPB832 Стъклопластика - ІV част VIPB856 Витражни техники - ІІ част VIPB878 Проект: Витражни техники - ІІ част
  • гл. ас. д-р Владимир Димитров HACB828 Културно наследство: проучване, опазване и социализиране VIPB431 Проект: Културно наследство VIPB439 Проект "Стъклопис" VIPB524 Въведение в класическите форми: стъклопис
  • гл. ас. д-р Моника Найденова VIPB216 Проект по стъклопластика VIPB218 Проект за витраж VIPB430 Практика: Витраж VIPB432 Проект: стъклопластика VIPB433 Проект: Мозайка от стъкло VIPB434 Проект: Проучване за технологии в стъклото VIPB435 Практика в стъкларско предприятие VIPB436 Проект "Стъклопластика 2 част" VIPB437 Проект "Технология на стъклото - 2 част" VIPB438 Проект "Стъклото в дизайна" VIPB525 Стъклото в дизайна VIPB532 Стъклопластика - І част VIPB553 Проект "Стъкло в архитектурата" VIPB554 Проект "Изработване на мозайка (витраж) от стъкло" VIPB629 Рисуване върху стъкло VIPB632 Стъклопластика - ІІ част VIPB729 Витражни техники - І част VIPB732 Стъклопластика - ІІІ част VIPB740 Проект: Стъклопластика - III част VIPB832 Стъклопластика - ІV част VIPB856 Витражни техники - ІІ част VIPB878 Проект: Витражни техники - ІІ част
  • гл. ас. Елена Джобова VIPB825 Техники и технологии за реставрация на витражи и мозайка от стъкло VIPB949 Технология на силикатните форми (стъкло) ІІ част
  • д-р Владимир Димитров VIPB430 Практика: Витраж