Класически студии

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

Програмата запознава студентите с основните материални и духовни достижения на класическата цивилизация. Курсовете в програмата представят историята, литературата и материалната култура на гръко-римския свят.

Програмата дава теоретична и практическа подготовка за изучаване на класическото наследство

В извънаудиторното обучение, провеждано в програмата, е заложено участие на студентите в теренни проучвания, пътуващи семинари и научни изследвания в България и чужбина.

прочети още
Класически студии
  • проф. д-р Тома Томов ANCL042 Политическа история на древен Рим
  • доц. д-р Георги Гочев ANCL005 Семинар "Четене и коментар на античен текст-първа част" ANCL007 Проект "Изследване на античността"- първа част ANCL012 Семинар "Четене и коментиране на античен текст-втора част" ANCL019 Семинар "Четене и коментар на античен текст-трета част" ANCL021 Проект "Изследване на античността"- трета част ANCL026 Семинар "Четене и коментар на античен текст-четвърта част" ANCL028 Проект "Изследване на античността"- четвърта част ANCL031 Старогръцка литература ANCL039 Проект "Изследване на античността - втора част" ANCL041 Римска литература
  • доц. д-р Майя Василева ANCL007 Проект "Изследване на античността"- първа част ANCL011 Семинар "Учебна експедиция" ANCL021 Проект "Изследване на античността"- трета част ANCL025 Семинар "Рим в Тракия-тракийският Херос" ANCL028 Проект "Изследване на античността"- четвърта част ANCL032 Политическа история на Древна Гърция ANCL033 Археология и културна география на Средиземноморието в древността ANCL034 Практика "Античното културно-историческо наследство в българските музеи - първа част" ANCL035 Семинар "Изкуство на архаична и класическа Гърция" ANCL036 Практика "Античното културно-историческо наследство в българските музеи - втора част ANCL037 Семинар "Изкуство и религия през римската епоха" ANCL038 Практика "Античното културно-историческо наследство в българските музеи - трета част" ANCL039 Проект "Изследване на античността - втора част" ANCL040 Практика "Античното културно-историческо наследство в българските музеи - четвърта част" ANCL042 Политическа история на древен Рим ANCL043 Митология, религия и изкуство на гръко-римския свят
  • гл. ас. д-р Владимир Маринов ANCL005 Семинар "Четене и коментар на античен текст-първа част" ANCL007 Проект "Изследване на античността"- първа част ANCL011 Семинар "Учебна експедиция" ANCL012 Семинар "Четене и коментиране на античен текст-втора част" ANCL019 Семинар "Четене и коментар на античен текст-трета част" ANCL021 Проект "Изследване на античността"- трета част ANCL026 Семинар "Четене и коментар на античен текст-четвърта част" ANCL028 Проект "Изследване на античността"- четвърта част ANCL034 Практика "Античното културно-историческо наследство в българските музеи - първа част" ANCL036 Практика "Античното културно-историческо наследство в българските музеи - втора част ANCL037 Семинар "Изкуство и религия през римската епоха" ANCL038 Практика "Античното културно-историческо наследство в българските музеи - трета част" ANCL039 Проект "Изследване на античността - втора част" ANCL040 Практика "Античното културно-историческо наследство в българските музеи - четвърта част"
  • гл. ас. д-р Росица Гичева ANCL007 Проект "Изследване на античността"- първа част ANCL021 Проект "Изследване на античността"- трета част ANCL028 Проект "Изследване на античността"- четвърта част ANCL039 Проект "Изследване на античността - втора част" ANCL043 Митология, религия и изкуство на гръко-римския свят