Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програмата „Инженеринг на цифрови услуги“ е резултат от дългогодишна съвместна дейност на преподаватели от департамент „Телекомуникации“ и ръководни кадри от глобални корпорации с представителство в България като Atos (Unify Global Operations Sofia Centre), IBM Bulgaria, DXC Regional Delivery Bulgaria Center (HP Global Delivery Center), GTT Communications Bulgaria (Interoute) и др.

Тя въвежда студентите в работната динамика и разпространение на информационните технологии в сферата на телекомуникациите, чийто ефект се чувства особено в новата работна среда на глобална взаимосвързаност и различни точки на присъствие, разпръснати по цял свят. Това поражда нуждата от нов тип интердисциплинарна квалификация, която включва ключови умения за общуване с различни региони в света. Затова програмата се фокусира върху обвързването на приложната психология на поведението на глобалното работно място с традиционни професионални умения, с цел постигане на динамичен баланс между ускореното развитие на технологиите и намаляващото лично пространство.

Програмата си поставя за цел да въведе бъдещите специалисти в процесите на усвояване на новите комуникационни технологии и постигането на синхрон при общуването в хибридна среда. Пандемията през последните две години направи възможно физически осезаемата среда на фирмените офиси да се превърне във виртуална, а локално обособените екипи да се превърнат в международни, интеркултурни и многоезични. Новият хибриден инструментариум за успешно справяне с различни телекомуникационни дейности получи своя първи тест в реална среда. „Постоянното отдалечаване“от централния офис поражда нови възможности за оптимизация и синхронизационни трудности. Ключовите умения за преодоляване на тези трудности са реалния фокус на майнър-програмата, в която ще се обърне внимание и на актуални форми на изкуствения интелект (RPA, API, ML, DL), който оптимизира и трансформира глобалната работна среда.

прочети още
Инженеринг на цифрови услуги (на английски език)
  • проф. д-р Елена Благоева SDEB015 Управление на проекти (Project Management)
  • доц. д-р Георги Петров SDEB008 Онлайн маркетинг за услуги (Online Marketing in Service) SDEB009 Стратегическо синхронизиране на ИТ услуги (Omni-Channel Strategies in Service Environment) SDEB012 Проект "Онлайн маркетинг за услуги" (Project "Online Marketing in Service") SDEB016 Глобален маркетинг в сферата на услугите (Global Marketing Skills in Service) SDEB022 Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT) SDEB026 Проект "Дисруптивни иновации в ИКТ" (Project "Disruptive Innovations in ICT")
  • доц. д-р Полина Михова SDEB006 Проект "ИКТ ключови умения" (Project "ICT Essentials") SDEB008 Онлайн маркетинг за услуги (Online Marketing in Service) SDEB010 ИКТ ключови умения (ICT Essentials) SDEB016 Глобален маркетинг в сферата на услугите (Global Marketing Skills in Service) SDEB022 Дисруптивни иновации в ИКТ (Disruptive Innovations in ICT) SDEB026 Проект "Дисруптивни иновации в ИКТ" (Project "Disruptive Innovations in ICT")
  • доц. д-р Татяна Фед SDEB017 Интеркултурни умения в сферата на услугите (Intercultural Essentials in Service)
  • д-р Людмил Дуриданов SDEB002 Ключови умения в сферата на услугите (The Toolbox of Soft Skills in Service) SDEB008 Онлайн маркетинг за услуги (Online Marketing in Service) SDEB009 Стратегическо синхронизиране на ИТ услуги (Omni-Channel Strategies in Service Environment) SDEB012 Проект "Онлайн маркетинг за услуги" (Project "Online Marketing in Service") SDEB016 Глобален маркетинг в сферата на услугите (Global Marketing Skills in Service) SDEB017 Интеркултурни умения в сферата на услугите (Intercultural Essentials in Service) SDEB023 Социалните медии в ИТ услугите (Social Media in IT Service Environment)
  • Валери Кавалски SDEB004 Проект "Център за обслужване на клиенти - тънки умения" (Project "Client Innovation Center - Soft Skills") SDEB005 Проект "Център за обслужване на клиенти - технологични умения" (Project "Client Innovation Center - Tech Skills") SDEB011 Проект "Център за обслужване на клиенти - тийм лидерство" (Project "Client Innovation Center - Team Leadership Competencies") SDEB013 Проект "Проекти и поръчки в глобална среда" (Project "Procurement in Global Environment") SDEB018 Проект "Дизайн на данни и работа в мрежа" (Project "Data Design and Networking") SDEB019 Проект "Глобално финансиране" (Project "Global Financing")
  • Златозар Байраков SDEB021 Проект "Circuit - новият Skype в разпределена среда" (Project "Circuit - the new Skype for Business") SDEB027 Проект "Унифицирани комуникации в разпределена среда" (Project "Unified Communications in a Distributed Environment") SDEB028 Проект "Управлението на инциденти" (Project "Incident Management")
  • Момчил Тодоров SDEB014 Проект "Глобална среда и аутсорсинг на услуги" (Project "Global Ambience and Service Outsourcing") SDEB020 Проект "Иновативни стратегии в сферата на услугите" (Project "Breakthrough Strategies in Service") SDEB024 Иновативни стратегии в сферата на услугите (Breakthrough Strategies in Service) SDEB025 Проект "Добри практики на HP в сферата на услугите" (Project "HP Best Practices in Service Environment")
  • Явор Ганчев SDEB003 Управление на ИТ услуги (IT Service Management) SDEB007 Проект "Управление на ИТ услуги" (Project "Hands on IT Service Management) SDEB029 Светът на IoT- интелигентни решения (The IoT World - SmartSolutions)