Музикален Ди Джей (DJ) и Видео Джей-инг (VJ)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първа година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по компютърни музикални и технологични умения в аудио и видео ди-джейството - една съвременна и актуална професия, която изисква както музикални така и компютърни познания . Програмата е четирисеместриална и започва от пети семестър.

В пети семестър студентите изучават основите на аудио и видео ди-джейството, като се разглеждат фундаментални понятия в основните насоки на работата с аудио и видео сигнали. Работи се в работни мултимедийни условия, като се набляга на основните базови понятия, използвани в съвременните мултимедии. Разглеждат се студийна звукозаписна апаратура и практическата работа по основи на звукоинженерството в най-съвременните DJ системи.

В шести семестър се изучават приложни аудио и видео програмни средства за запис и обработка на видео и аудио съдържание. Кодиране, преобразуване и оформяне във вид за издаване и реализация на DJ и VJ мултимедиен продукт. Разглеждат се специализираните условия и естетиката на DJ сетове и концерти.

В седми семестър студентите изучават технологиите DJ-инга за работа в различни концертни услловия и спектакли. Разглеждат се стилистикатa на съвременните течения на DJ синтез, работа с MIDI устройства нa музикалния подиум и реализацията на спектакли. Сценично поведение и сценичен дизайн, технологията и пърформънса са в основата на тази професия. Проектите са в областта на концертната и студийна DJ aпаратура.

В осми семестър се изучават курсове свързани с организиране на концертни прояви, фестивали, като технологично, така и комплексна организация на мултимедийни и VJ спектакли и събития. Практиката и семинарът за реализацията на студентите завършващи тази програма са свързани спост продукция и реализация на крайния продукт Предвижда се гостуване на известни мениджъри в областта на съвременните мултимедийни технологии, продуценти, DJ и гост лектори.

прочети още
Музикален Ди Джей (DJ)  и Видео Джей-инг (VJ)
  • проф. д-р Симо Лазаров MUSB272 Въведение в интерактивните DJ и VJ технологии MUSB278 Музикална технология. Функционални, технически и художествени възможности на електронните DJ инструменти MUSB279 Приложен софтуер за звуков синтез MUSB284 Сценично поведение и сценичен дизайн при DJ и VJ изпълнение MUSB288 Практика: DJ и VJ пост-продукция и реализация MUSB291 Мултимедийни и VJ спектакли MUSB294 Проект: Пост-продукция и реализация на DJ-а и VJ-а MUSB295 Практика: Системи и устройства за DJ синтез MUSB913 Практика - Работно ателие - І част MUSB953 Практика - Работно ателие - ІІ част
  • доц. д-р Георги Петров MUSB292 Нови звукови и видео формати
  • доц. д-р Емил Трайчев MUSB290 Практика: Програмно осигуряване на сценични събития
  • доц. д-р Росица Бечева MUSB274 Синтезатори, пърформънс и саунд дизайн MUSB277 Практика: Синтезатори, пърформънс и саунд дизайн MUSB280 Визия и звук в DJ-инга и VJ-инга MUSB286 Tехнология и работа с MIDI устройства при DJ-инга MUSB287 Прoeкт 3: MIDI to audio студийна DJ aпаратура MUSB297 Практика: МIDI управление на сценични събития реализирани с компютърна и DJ музика
  • доц. д-р Цанимир Байчев MUSB276 Практика: Аудио и видео дизайн MUSB282 Практика: Синтез на DJ звук - хардуер и софтуер MUSB283 Практика: Приложен софтуер за видео синтез MUSB289 Практика: DJ и VJ системи за запис MUSB296 Практика: Техническо осигуряване на и DJ и VJ сетове
  • доц. Димитър Василев MUSB275 Прoeкт 1: Основи на звукоинженерството MUSB281 Прoeкт 2: Звукови технологии и приложен софтуер MUSB285 Техническо осигуряване на мултимедийни, концертни и презентационни събития MUSB293 Системи за озвучаване MUSB580 Основи на тонрежисурата - І част