Живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по Визуални изкуства - Съвременна живопис и стенопис към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, тренингови учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Визуални изкуства - Съвременна живопис и стенопис, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Живопис и стенопис
  • проф. Николай Майсторов VIPB214 Проект по тематични живописни композиции VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB806 Проект: Разработки по живописна композиция VIPB853 Проект: Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част
  • доц. д-р Венцислав Занков VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB508 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB608 Проект: Натурни цветни студии - ІІ част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част
  • доц. д-р Ралица Мирчева VIPB212 Проект по цветна композиция VIPB513 Композиция в цвят - І част VIPB527 Практика: пленер - I част VIPB528 Практика: пленер - II част VIPB612 Проект: Разработки по цветна композиция - портрет VIPB613 Композиция в цвят - ІІ част VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB706 Пленер - VІ част VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част VIPB712 Живописни композиции - І част VIPB717 Практика: пленер - V част VIPB806 Проект: Разработки по живописна композиция VIPB847 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB848 Живописни композиции - ІІ част VIPB853 Проект: Цветни и черно-бели композиционни ескизи - ІІ част VIPB892 Практика: пленер - VII част
  • преп. Станимир Божилов VIPB213 Проект по стенописни форми VIPB215 Проект по стенописна композиция VIPB501 Натурни цветни студии - І част VIPB504 Монументални стенописни форми - І част VIPB508 Проект: Натурни цветни студии - І част VIPB527 Практика: пленер - I част VIPB528 Практика: пленер - II част VIPB600 Натурни студии - ІІ част VIPB604 Монументални стенописни форми - ІІ част VIPB608 Проект: Натурни цветни студии - ІІ част VIPB616 Практика: пленер - III част VIPB700 Стенописна композиция - І част VIPB706 Пленер - VІ част VIPB707 Проект: Стенописна композиция - I част VIPB717 Практика: пленер - V част VIPB800 Стенописна композиция - ІІ част VIPB892 Практика: пленер - VII част