Политиката и обществото (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Политиката и обществото (на английски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLS319 Глобализация и Новите политически идеологии POLS459 Практика: Идентичност и миграция POLS460 Проект: Гражданство и сигурност в 21 век
 • проф. д-р Анна Кръстева POLS208 Миграционна политика
 • проф. д-р Румен Генов POLS219 Политически системи на Великобритания и САЩ
 • доц. Тодор Коларов, д.н. POLS436 Сигурността на Европа: опасности, рискове, противодействия
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLS208 Миграционна политика POLS459 Практика: Идентичност и миграция POLS460 Проект: Гражданство и сигурност в 21 век
 • доц. д-р Евелина Христова POLS305 Демокрация и медии POLS308 Политическа комуникация (Political communication)
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLS130 Практика: Практическо изследване на политиката POLS131 Проект: Изследване на нормите и техните функции в политиката POLS214 Политическа система на ЕС
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLS130 Практика: Практическо изследване на политиката POLS131 Проект: Изследване на нормите и техните функции в политиката POLS134 Практика: Политически системи POLS135 Проект: Политически идеологии и организации POLS202 Политически партии
 • гл. ас. д-р Методи Методиев POLS134 Практика: Политически системи POLS135 Проект: Политически идеологии и организации POLS341 Политически системи на изток от ЕС POLS456 Практика: Институции и управление POLS457 Проект: Представително управление POLS701 Западът и Изтокът
 • ас. Христо Панчугов POLS451 Рационалният избор в политиката и обществото POLS456 Практика: Институции и управление POLS457 Проект: Представително управление
 • Валери Рачев POLS348 Национална сигурност: същност и перспективи за развитие