Приложен италиански език

Кратко представяне на програмата:

След втората година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен италиански език
  • гл. ас. д-р Десислава Давидова ITLB513 Стратегии на писмения превод ITLB635 Проект: "Писмен превод на художествен текст" ITLB751 Писмен превод и редактиране на преводен текст - І част ITLB839 Проект: "Писмен превод на специализиран текст" ITLB851 Писмен превод и редактиране на преводен текст - ІІ част ITLB854 Художествен и филмов превод ITLB880 Проект "Терминологична банка - терминология на ЕС и международните организации"
  • ас. д-р Мария Ладовинска ITLB590 Семинар "Превод на научно-популярен текст" ITLB690 Проект "Терминологична банка - икономическа терминология"
  • ас. д-р Петя Петкова - Сталева ITLB510 Практически италиански език ITLB513 Стратегии на писмения превод ITLB517 Проект "Италиански език чрез Интернет" ITLB533 Проект "Граматика на грешките" ITLB535 Проект: "Писмен превод по теми от основната програма" ITLB610 Практически италиански език ITLB617 Проект "Италианската преса" ITLB635 Проект: "Писмен превод на художествен текст" ITLB643 Проект "Делова кореспонденция" ITLB653 Превод на административно-правни документи ITLB711 Лексикология и словообразуване в италианския език ITLB714 Фразеология на италианския език ITLB717 Проект "Идиоми и фразеологизми в италианския език" ITLB733 Проект "Лексикален анализ на текст" ITLB734 Семинар: "Промените в съвременния италиански език и употребата на глаголните времена" ITLB736 Проект: Терминологични банки-обществено-политическа терминология" ITLB737 Проект: "Превод и тенденции в употребата на глаголни времена и конструкции" ITLB750 Превод на специализиран текст ITLB751 Писмен превод и редактиране на преводен текст - І част ITLB752 Консекутивен превод ITLB783 Проект "Терминологична банка - специализирана терминология" ITLB839 Проект: "Писмен превод на специализиран текст" ITLB851 Писмен превод и редактиране на преводен текст - ІІ част ITLB853 Симултанен превод ITLB880 Проект "Терминологична банка - терминология на ЕС и международните организации"
  • преп. Райна Димитрова ITLB535 Проект: "Писмен превод по теми от основната програма" ITLB610 Практически италиански език ITLB617 Проект "Италианската преса"