Приложен испански език

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен испански език
  • доц. д-р Венета Сиракова ESPB510 Практически испански език ESPB513 Техники на писмения превод ESPB552 Превод на обществено-политически текст ESPB556 Проект „Терминологична банка - обществено-политическа терминология“ ESPB557 Проект "Автентични текстове" ESPB558 Проект „Техники на писмения превод“ ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB610 Практически испански език ESPB613 История и култура на Испаноамерика ESPB653 Превод на икономически текст ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB663 Проект: „Превод на научно-популярен текст” ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB674 Проект "Автентични текстове" ESPB754 Превод на специализиран текст ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB843 Проект "Испански и испаноамерикански литературни нобелисти" ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB858 Проект "Художествен и филмов превод"
  • гл. ас. д-р Даниела Александрова ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB710 Практически испански език ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB810 Практически испански език
  • гл. ас. д-р Магдалена Караджункова ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • гл. ас. Станимир Мичев ESPB510 Практически испански език ESPB513 Техники на писмения превод ESPB552 Превод на обществено-политически текст ESPB556 Проект „Терминологична банка - обществено-политическа терминология“ ESPB557 Проект "Автентични текстове" ESPB558 Проект „Техники на писмения превод“ ESPB592 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB610 Практически испански език ESPB656 Превод на научно-популярен текст ESPB663 Проект: „Превод на научно-популярен текст” ESPB667 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB754 Превод на специализиран текст ESPB791 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB828 Превод на текст за филмов дублаж ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност" ESPB858 Проект "Художествен и филмов превод"
  • преп. Валентина Славова ESPB710 Практически испански език ESPB738 Проект "Терминологична банка - икономическа терминология" ESPB780 Проект "Терминологична банка - специализирана терминология" ESPB810 Практически испански език ESPB849 Проект "Писмен превод по основната специалност"
  • преп. Любка Славова ESPB512 История и култура на Испания ESPB543 Проект "Испания през вековете - история и културни паметници" ESPB653 Превод на икономически текст ESPB672 Проект „Испаноамерика през вековете“ ESPB738 Проект "Терминологична банка - икономическа терминология" ESPB780 Проект "Терминологична банка - специализирана терминология"
  • преп. Свилена Джурковска ESPB736 Проект "Автентични текстове"