Приложен френски език

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Приложен френски език
 • проф. Павлинка Стефанова, д.н. BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение"
 • доц. д-р Анелия Бръмбарова FRAB585 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB602 Проект „Хоспитиране" FRAB611 Морфология на френския език FRAB695 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB761 Проект: "Педагогическа практика" FRAB795 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB811 Синтаксис на френския език FRAB895 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB900 Проект "Педагогическа практика"
 • доц. д-р Венета Сиракова BCLB777 Науката за превода
 • доц. д-р Екатерина Тодорова BCLB510 Семинар: Приобщаващо образование
 • доц. д-р Елена Савова BCLB511 Семинар: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB564 Проект "Чуждоезиково обучение" BCLB565 Проект: "Образователни теории" BCLB664 Проект "Материали за ЧЕО" BCLB766 Дидактика BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение" BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Елена Тарашева BCLB904  Проект: "Европейски езикови политики":
 • доц. д-р Мария Нейкова BCLB504 Тeория на възпитанието
 • доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева BCLB511 Семинар: "Образователни системи - национални традиции и съвременни тенденции" BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB903  Проект: "Анализ и изработване на учебни материали": BCLB905 Семинар "Актуални проблеми в ЧЕО":
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО" FRAB510 Практически френски език FRAB518 Самостоятелна работа "Френски език чрез автентичен текст" FRAB580 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" FRAB585 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB590 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" FRAB593 Странознание на Франция - политика, култура, образованив FRAB602 Проект „Хоспитиране" FRAB610 Практически френски език FRAB613 Техники в устния превод FRAB617 Самостоятелна работа : "Френски език чрез автентичен текст" FRAB619 Самостоятелна работа "Бизнес кореспонденция" FRAB680 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст и административноправни документи" FRAB695 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB733 Самостоятелна работа: Филмов превод - субтитриране FRAB751 Консекутивен превод FRAB752 Симултанен превод FRAB761 Проект: "Педагогическа практика" FRAB795 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB814 Самостоятелна работа "Писмено изложение" FRAB880 Самостоятелна работа по компютър и превод FRAB887 Фонетика и фонология на френски език FRAB895 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB900 Проект "Педагогическа практика"
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева BCLB504 Тeория на възпитанието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева BCLB662 Педагогическа психология BCLB867 Възрастова психология
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов BCLB509 Проект „ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB764 Самостоятелна работа "Аудиовизуални материали за ЧЕО"
 • ас. Сияна Харизанова BCLB864 Проект "Ранно чуждоезиково обучение"
 • преп. Благовеста Троева BCLB510 Семинар: Приобщаващо образование
 • преп. Диан Карагеоргиев FRAB813 Езикът на френските електронни медии
 • преп. Светлана Ташевска BCLB660 Методика на ЧЕО - І част BCLB760 Методика на ЧЕО и АВИТО - II част BCLB770 Семинар: "Методи за проверка на знанията и уменията"
 • преп. Цветилена Кръстева FRAB518 Самостоятелна работа "Френски език чрез автентичен текст" FRAB580 Самостоятелна работа "Превод на обществено-политически текст" FRAB585 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB590 Самостоятелна работа "Превод на научно-популярен текст" FRAB617 Самостоятелна работа : "Френски език чрез автентичен текст" FRAB680 Самостоятелна работа "Превод на икономически текст и административноправни документи" FRAB695 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB711 Лексикология и словообразуване на френски език FRAB781 Самостоятелна работа "Редактиране" FRAB795 Проект "Писмен превод по основната специалност" FRAB813 Езикът на френските електронни медии FRAB814 Самостоятелна работа "Писмено изложение" FRAB890 Самостоятелна работа "Художествен превод" FRAB895 Проект "Писмен превод по основната специалност"