Театър - актьорско изкуство

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в Бакалавърска програма на НБУ. Minor програмата обучава студентите в специализирани професионални умения, знания и практики по актьорско майсторство, като ги подготвя за практическа реализация на актьорската професия. Програмата е четирисеместриална. Във всеки семестър се изучават по три специализирани професионални курса, по три кредитни извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Театър - актьорско изкуство
  • проф. д-р Ева Волицер ACTR711 Актьорска техника. Сценично действие ACTR713 Класически драматургичен текст. Действен анализ. ACTR714 Проект: Сценични етюди по разкази на А.П. Чехов ACTR716 Проект: Драматургични сцени - А. П. Чехов ACTR717 Проект: Драматургични сцени - класическа драматургия(представление) ACTR718 Съвременен драматургичен текст. Действен анализ. ACTR721 Проект: Диалози по избор от Б. Брехт, С.Бекет , Й.Йонеско. ACTR724 Проект: Драматургични сцени - съвременна драматургия(представление). ACTR726 Действен анализ на роля I част ACTR727 Действен анализ на роля II част ACTR730 Семинар: Психофизическа партитура на сценичния образ( писмена работа) . ACTR731 Проект: Изграждане на роля в спектакъл. ACTR733 Роля в театрален спектакъл. Представление. ACTR734 Дипломен спектакъл. Представление. ACTR736 Проект: Партитура на сценичния образ. ACTR737 Проект: Работа върху роля. ACTR738 Проект: Театрален спектакъл.
  • доц. д-р Ася Иванова ACTR732 Мейерхолд. Гротовски.Тренинг. ACTR735 Проект: Етюд с елементи от тренинга на Мейерхолд и Гротовски.
  • доц. д-р Екатерина Тодорова ACTR712 Глас. Дишане. Звукоизвличане. ACTR715 Проект: Монолог по избор:(Софокъл, Еврипид, Шекспир,Молиер, Шилер )
  • доц. д-р Татяна Соколова ACTR725 Класически и съвременни танцови техники. ACTR728 Проект: Танцова миниатюра (съвременнен танц) ACTR729 Проект: Танцова миниатюра (исторически танц)
  • д-р Наталия Афеян ACTR719 Вокални техники и интерпретации. ACTR722 Проект Вокална интерпретация.
  • Иван Недялков ACTR720 Пластика на тялото.Пантомима.Фехтовка. ACTR723 Проект: Стилистичен етюд.
  • Николай Атанасов ACTR711 Актьорска техника. Сценично действие ACTR713 Класически драматургичен текст. Действен анализ. ACTR718 Съвременен драматургичен текст. Действен анализ. ACTR726 Действен анализ на роля I част ACTR727 Действен анализ на роля II част ACTR733 Роля в театрален спектакъл. Представление. ACTR734 Дипломен спектакъл. Представление.