Международна политика (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Международна политика (на френски език)
 • проф. Антоний Тодоров, д.н. POLF201 Увод в международните отношения POLF501 Теории за международните отношения (на френски език) POLF535 Проект: Геополитически анализ POLF701 Политически режими в централна и източна Европа (на френски език)
 • проф. д-р Анна Кръстева POLF209 Права на човека POLF505 Международни миграции и политики (на френски език) POLF524 Самостоятелна работа: Международни миграции и политики (на френски език) POLF616 Транснационални мобилизации и движения (на френски език)
 • доц. д-р Антоний Гълъбов POLB045 Проект:"Институции и политика" POLF634 Проект: Европейско управление POLS335 Практика: Демокрация и медии
 • доц. д-р Евелина Стайкова POLF209 Права на човека
 • доц. д-р Цветелина Маринова POLF502 Световни финансови институции и инструменти (на френски език) POLF522 Проект: Международната финансова система (на френски език)
 • гл. ас. д-р Боряна Гигова POLF510 Международна политическа комуникация
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLF501 Теории за международните отношения (на френски език) POLF535 Проект: Геополитически анализ
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLF401 Европейският съюз: институции и управление POLF701 Политически режими в централна и източна Европа (на френски език) POLF775 Практика POLS335 Практика: Демокрация и медии
 • гл. ас. д-р Любомир Стефанов POLS134 Практика: Политически системи POLS335 Практика: Демокрация и медии
 • гл. ас. д-р Методи Методиев POLS134 Практика: Политически системи
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLB045 Проект:"Институции и политика" POLF203 Сравнителни политически системи POLF828 Геополитика на Арабския свят (на френски език) POLS335 Практика: Демокрация и медии
 • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева POLF201 Увод в международните отношения POLF306 Френски език на международната политика POLF616 Транснационални мобилизации и движения (на френски език)
 • ас. д-р Илдико Отова POLF505 Международни миграции и политики (на френски език) POLF524 Самостоятелна работа: Международни миграции и политики (на френски език)