Социология

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Социология
  • проф. Георги Фотев, д.н. PHIB536 Произход и основи на модерната демокрация PHIB750 Отваряне на социологическите дисциплини SOCB755 Социални мрежи и роли
  • проф. д-р Димитър Вацов SOCB903 Медии и политики
  • проф. д-р Мартин Канушев PHIB552 Социални норми и патологии PHIB650 Технологии и власт SOCB403 Социология на правото SOCB533 Семинар: Социологически дискусионен клуб - I част SOCB561 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- І част SOCB633 Семинар: Социологически дискусионен клуб - II част SOCB636 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІ част SOCB733 Семинар: Социологически дискусионен клуб - III част SOCB756 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІІ част SOCB807 Проект "Самостоятелно социологическо изследване - ІV част" SOCB833 Семинар: Социологически дискусионен клуб - IV част SOCB854 Социално изключване и бедност
  • доц. д-р Елица Димитрова SOCB851 Социологически маркетинг
  • гл. ас. д-р Теодора Карамелска APLB612 Социология на културата SOCB501 Социологически теории за модерността SOCB530 Практика по събиране и анализ на социологически данни SOCB537 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - І част SOCB561 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- І част SOCB601 Качествени методи SOCB635 Проект: Практически умения в писането и четенето на социологически текст - ІІ част SOCB636 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІ част SOCB731 Семинар: Участие в научни конференции и семинари с доклад - I част SOCB756 Проект:"Самостоятелно социологическо изследване"- ІІІ част SOCB807 Проект "Самостоятелно социологическо изследване - ІV част" SOCB831 Семинар: Участие в научни конференции и семинари с доклад - II част