Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

Програмата може да се записва от студенти след първата година на обучение в бакалавърска програма на НБУ. Тя предоставя допълнителни компетенции по новогръцки език и култура към основната програма на студента. Програмата е четирисеместриална. В рамките на първия семестър на програмата студентите придобиват знания и умения за функционирането на ежедневния език, за традициите и обичаите на съвременна Гърция и за основните периоди и представители на новогръцката литература. През втория семестър студентите разширяват усвоените компетенции и профилират знанията си в областта на новогръцката литература и култура; придобиват основни умения по новогръцки език за общуване в делова среда. През третия семестър разширяват знанията си върху езика на съвременния печат, интерпретират новата гръцка поезия; придобиват компетенции върху географията и историческите паметници на Гърция. През четвъртия семестър доразвиват уменията си за работа с езика на електронните медии, интерпретират новата гръцка проза; придобиват компетенции в областта на новата гръцка история.

Студентите, завършили програмата придобиват втора специалност Неоелинистика, която се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

прочети още
Неоелинистика (Новогръцки език, култура и литература)
  • гл. ас. д-р Екатерина Григорова MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB599 Проект: "Съвременен гръцки автор" MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB697 Проект "Атина - губеща се във вековете" MGRB705 Гръцката проза: Георгиос Визиинос и АлександросПападиамандис MGRB777 Проект: "Константинос Кавафис на български език" MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB792 Гръцките поети нобелисти MGRB796  Гръцка поезия - Константинос Кавафис MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС" MGRB896 Гръцката проза - Никос Казандзакис MGRB899  Проект: "Никос Казандзакис на български език"
  • гл. ас. д-р Янко Димитров MGRB502 Гърция в периода 15-17 век MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB598 Проект:"Древна Гърция и Малоазийското крайбрежие" MGRB613 Бизнес новогръцки език MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB698 Проект :"Съвременна гръцка музика" MGRB713 Езикът на печатните медии MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB799  Проект: "Книжовна и разговорна традиция" MGRB804 Нова история на Гърция MGRB875  Проект :"Големите имена в гръцката история" MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС"
  • преп. Христина Янисова MGRB576 Проект :"Гръцкият език и грийклиш" MGRB577 Проект: "Гръцката култура през вековете" MGRB611 Морфология на новогръцкия език MGRB675  Проект: "Гръцки делови език" MGRB676 Проект: " Културни и икономически връзки на България с Гърция и Кипър " MGRB711 Лексикология и словообразуване на новогръцкия език MGRB778 Проект: "Българо-гръцки езикови връзки" MGRB798 Проект:"Северна Гърция - древна, елинистична, византийска и нова" MGRB811 Синтаксис на новогръцкия език MGRB831 Фразеология MGRB876 Проект:"България, Гърция и Кипър - страни-членки на ЕС" MGRB898  Проект: "Пелопонес - портокалови градини, аромати и паметници"