Археология

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Археология
  • доц. д-р Боян Думанов ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB549 Проект: "Археология и класически текст" ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB707 Българският средновековен град ARHB713 Практика "Картография и картиране в археологията" ARHB751 Семинар "Iteneraria Romana" ARHB753 Практика "Лабораторна работа" ARHB754 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB761  Проект :"Антични и средновековни паметници от територията на съвременна България. Проблеми на интерпретацията". ARHB832 Археология на Великото преселение на народите ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB854 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • доц. д-р Илиян Боянов ARHB011 Класическа археология ARHB544 Семинар "Монетна иконография" ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB549 Проект: "Археология и класически текст" ARHB633 Римска археология ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB751 Семинар "Iteneraria Romana" ARHB753 Практика "Лабораторна работа" ARHB754 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB761  Проект :"Антични и средновековни паметници от територията на съвременна България. Проблеми на интерпретацията". ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB854 Семинар "Archaeologia Crass" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB540 Семинар "Нови археологически проучвания" ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB731 Егейски цивилизации. Егеида през бронзовата епоха ARHB753 Практика "Лабораторна работа" ARHB839 Археология на Гърция през геометричната епоха ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB532 Теория и методи в археологията ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB549 Проект: "Археология и класически текст" ARHB636 Тракийска археология ARHB713 Практика "Картография и картиране в археологията" ARHB761  Проект :"Антични и средновековни паметници от територията на съвременна България. Проблеми на интерпретацията". ARHB830 Гръцка колонизация ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"
  • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB002 Увод в праисторията ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB548 Проект:"Изследователски стратегии при разкопки и публикуване на археологически обект" ARHB604 Археологическа документация ARHB649 Практика "Археологически проучвания" ARHB653 Практика "Лабораторна работа" ARHB722 Системи на снабдяване и обмен в праисторията ARHB753 Практика "Лабораторна работа" ARHB850 Практика "Археологически проучвания" ARHB855 Практика "Лабораторна работа" ARHB856  Проект: "Регионални археологически проучвания"