Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)
  • доц. д-р Мариана Малинова ARAB181 Арабски език А1 ARAB281 Арабски език А2 ARAB381 Арабски език В1 ARAB481 Арабски език В2 ARAB554 Семинар: "Рая и Ада в Исляма" ARAB556 Проект: "Ориентът и Западна Европа" ARAB657  Самостоятелна работа: "Мюсюлманско право: проблеми и решения" ARAB658 Проект: "Андалусия-изгубеният рай" ARAB723 Проект "Превод на литературен текст" ARAB737 Семинар: "Жената в исляма" ARAB739 Проект: "Символите в ислямската традиция" ARAB819 Арабски национализъм: текстове и интерпретации ARAB834 Проект: "Политическа география на арабския свят" ARAB835 Проект: "Близкият непознат Ориент"
  • доц. д-р Светла Янева ARAB746 Ислямът на Балканите
  • гл. ас. д-р Велин Белев ARAB181 Арабски език А1 ARAB281 Арабски език А2 ARAB381 Арабски език В1 ARAB481 Арабски език В2 ARAB516 Ориентът и Западна Европа- парадоксите на пресичащите се култури ARAB553 Семинар: "Класически и модерен ислям" ARAB556 Проект: "Ориентът и Западна Европа" ARAB627 Проект "Арабски език чрез автентичен текст" ARAB637 Суфизмът - мистическото измерение на исляма ARAB658 Проект: "Андалусия-изгубеният рай" ARAB739 Проект: "Символите в ислямската традиция" ARAB833 Практика: "Практикум по каллиграфия" ARAB835 Проект: "Близкият непознат Ориент"
  • гл. ас. д-р Георги Проданов ARAB813 Съвременна история на арабския свят ARAB828 Проект"Съвременна история на арабския свят"
  • гл. ас. д-р Неделя Китаева ARAB181 Арабски език А1 ARAB281 Арабски език А2 ARAB381 Арабски език В1 ARAB481 Арабски език В2 ARAB533 Големите арабски книги - "Хиляда и една нощ" ARAB555 Семинар: "Приказките от Хиляда и една нощ" ARAB556 Проект: "Ориентът и Западна Европа" ARAB654 Мюсюлманска Испания ARAB655  Семинар: "Харемът в дворците на Ориента" ARAB658 Проект: "Андалусия-изгубеният рай" ARAB735 Арабска митология, фолклор и традиции ARAB736 Семинар: "Традиции и обичаи на мюсюлманите в България" ARAB739 Проект: "Символите в ислямската традиция" ARAB835 Проект: "Близкият непознат Ориент"