Журналистика

Кратко представяне на програмата:

Майнър програма "Журналистика“ е насочена към всички студенти, които се обучават в други бакалавърски програми (major-програми) и искат да надградят своите знания или да се преориентират към друга научна област.

След първата година на обучение студентите в НБУ могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

Майнър програмата, освен специализираните теоритични курсове, включва участие в медийни конференции и възможност за стажове в Българска национална телевизия, Българско национално радио, Българска телеграфна агенция, Програма „Достъп до информация“ и др.

прочети още
Журналистика