Маркетинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

След първата или втората година на обучение успоредно с major-програмата студентите имат възможност да запишат и minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Мinor-програмите - втора специалност имат стандартен срок на обучение не по-малко от 2 години.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са съставени от аудиторни и тренингови курсове на аналогичната major-програмата.

Придобиването на втора специалност изисква не по-малко от 120 кредита, разпределени по 30 кредита на семестър, от които 9 кредита от аудиторни курсове, 9 кредита от тренингови курсове и 12 кредита от семестриален проект.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

прочети още
Маркетинг - ДО
 • проф. д-р Стефан Стефанов BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса
 • проф. д-р Събина Ракарова BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса
 • доц. д-р Едуард Маринов BAEB868D Стратегически маркетинг
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB305D Основи на маркетинга BAEB863D Управление на продажбите BAMB401D Маркетингова среда BAMB517D Проект: Управление на маркетинга в компаниите BAMB522D Продуктова и дистрибуционна политика I част BAMB537D Проект: Продуктова и дистрибуционна политика BAMB620D Проект: Съвременни аспекти на продуктовата политика BAMB716D Разработване на проект III BAMB718D Проект: Промени в дистрибуционната политика BAMB816D Проект: Влияние на управлението на продажбите върху бизнеса
 • доц. д-р Соня Алексиева BAEB413D Бизнес комуникации
 • гл. ас. д-р Димитър Трендафилов BAMB617D Проект: Управление на ритейла BAMB702D Брандинг (Brand building & Brand management) I част BAMB801D Брандинг (Brand building & Brand management) IIчаст BAMB819D Семинар: Управление на продукти, марки и взаимоотношения с потребителите
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни
 • гл. ас. д-р Красимир Костенаров BAMB701D Маркетингови изследвания I част BAMB715D Семинар: Обработка и визуализация на икономически данни BAMB802D Маркетингови изследвания II част
 • гл. ас. д-р Росица Накова BAMB815D Разработване на проект IV
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова BAEB764D Рекламна политика BAEB768D Интегрирани маркетингови комуникации BAMB515D Разработване на проект I BAMB615D Разработване на проект II BAMB815D Разработване на проект IV
 • Михаил Драганов BAMB522D Продуктова и дистрибуционна политика I част