Мултимедия и компютърна графика

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Мултимедия и компютърна графика
 • проф. д-р Господин Желев CSTB504 Компютърна периферия CSTB558 Проект: "Компютърна периферия"
 • проф. д-р Стоян Малешков CSTB603 Синтез на реалистични изображения CSTB668 Проект: "Синтез на реалистични изображения" CSTB678 Проект: "Компютърна анимация"
 • гл. ас. д-р Десислава Георгиева CSTB668 Проект: "Синтез на реалистични изображения" CSTB678 Проект: "Компютърна анимация" CSTB706 Лабораторни занятия по компютърна анимация CSTB808 Реалистично текстуриране на тримерни обекти
 • гл. ас. д-р Йоана Минкова CSTB558 Проект: "Компютърна периферия" CSTB804 Лабораторни занятия по мултимедийни технологии CSTB858 Проект: "Мултимедийни технологии"
 • гл. ас. д-р Мария Георгиева CSTB579 Проект: Принципи на цифровата фотография CSTB617 Принципи на цифровата фотография CSTB721 Цифрова фотография за мултимедийни приложения CSTB782 Проект: Цифрова фотография за мултимедийни приложения
 • гл. ас. д-р Христина Дякова CSTB612 Лабораторни занятия по компютърен графичен дизайн CSTB762 Проект: компютърен графичен дизайн
 • ас. Златка Узунова CSTB560 Графика и анимация в среда Animate CSTB644 Интерактивни техники в среда Animate CSTB646 Проект: Графика и анимация в среда Animate CSTB842 Проект: Интерактивни техники в среда Animate
 • ас. Мартин Стойчев CSTB099 Проект: UX DESIGN: Функционален дизайн на потребителски софтуер CSTB100 Проект: Растерна и векторна графика CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • преп. Красимир Иванов CSTB642 Анимационни техники CSTB685 Проект: Анимационни техники
 • Драгомир Йорданов CSTB645 UX Design: Функционален дизайн на потребителски софтуер
 • Людмил Димитров CSTB558 Проект: "Компютърна периферия"